Lokalpolitik

Seks mio. kroner i merudgift

STØVRING:Udgifterne på det sociale områder stiger fortsat i Støvring kommune. Således viser det endelige regnskab for sidste år, at der var et merforbrug på 6,3 millioner kroner på voksen- og ældreudvalgets område. Tallene kommer på byrådets bord sidst i denne måned. De største afvigelser i forhold til budgettet var sidste år på pensioner og personlige tillæg med 2,4 millioner kroner, ældreområdet drænede desuden kassen med yderligere 2,3 millioner kroner, men der blev brugt knap en million kroner mere end beregnet til hjælpemidler. Teknik- og miljøudvalget kan notere et mindreforbrug på en halv million kroner sidste år, mens børne- og kulturudvalget undlod at hæve 4,5 millioner kroner. Det planlæggende udvalg, økonomiudvalget, som skal have alle tallene til drøftelse inden byrådsmødet, havde sidste år et mindreforbrug på godt en kvart million kroner.