EMNER

Seks nye er blevet valgt ind i sparekasse-repræsentantskab

DRONNINGLUND:Der blev ved Dronninglund Sparekasses nylige valg til repræsentantskabs valgt seks nye ind. Det er el-installatør Søren Haase, Dronninglund, landbrugsskoleforstander Poul Jacobsen, Voerså, vognmand Karl Pedersen, Dronninglund, teknisk projektleder Martin Danielsen, Aalborg, IT-chef Allan Danielsen, Dronninglund, og forhenværende vicebrandinspektør Kurt Kirkbak Jacobsen, Dronninglund. De slutter sig i det nye repræsentskab til de 24 genvalgte, automekaniker Gunnar Andersen, Hjallerup, cafeteriaforpagter Ninna Nikoline Andersen, Sæby, gårdejer Jørgen S. Andreasen, Thorup, revisor Kurth Callisen, Ørsø, gartner Elsebeth B. Christensen, Dronninglund, revisor Fritz Christensen, Frederikshavn, skoleinspektør Arthur Corneliussen, Agersted, skolekonsulent Bendt Danielsen, Dronninglund, murermester Erik Frederiksen, Flauenskjold, advokat Asbjørn Hansen, Dronninglund, kontorassistent Ingrid Dybdal Jensen, Dronninglund, økonomikonsulent Jørgen Møller Jensen, Flauenskjold, gårdejer Palle Hjort Kristensen, Dronninglund, tømrermester Jens Kaasgaard, Dronninglund, lærer Poul Gram Larsen, Dronninglund,aAutoforhandler Tage Larsen, Dronninglund, gårdejer Peter Wachmann Nielsen, Dronninglund, gårdejer Svend Nielsen, Asaa, forhenværende benzinforhandler Arne Pedersen, Dronninglund, gårdejer Niels Chr. Pedersen, Asaa, gårdejer Mandrup Løgholt Poulsen, Dorf, murermester Peter Rasmussen, Dronninglund, gårdejer Højer Yde Skaksen, Bolle, og gårdejer Per Søren Uhrenholt, Thorup. Formand for sparekassen Højer Yde Skaksen er godt tilfreds med sammensætningen af det nye reptæsentantskab. - Vi føler, at der er en god spredning - såvel erhvervsmæssigt som geografisk i forhold til vores filialområder, siger han.