Seks skarpe til Marianne Jelved

Hvad har ændret sig fra før weekenden til nu ? - Nu har jeg læst rapporten fra Institut for Menneskerettigheder grundigt, og deraf fremgår det, at det tilsyneladende ikke er 24-årsreglen, der er et problem i sig selv. Det er kombinationen af forskellige regler, der skaber problemet, og det tager jeg til efterretning, men dermed er problemerne ikke løst. Kan I acceptere en 24-års regel ? - I princippet kan vi godt, men vi skal sikre, at den ikke sammenkobles med tilknytningskrav og økonomiske krav på den måde, det sker i dag, for så går den ikke. Skal det være muligt at blive familiesammenført som 23-årige? - I nogle situationer skal det være muligt, men jeg har ikke grundlag for at sige, hvordan loven skal udformes. Nu har vi i instituttets rapport fået beskrevet alle problemerne, men hvilket ændringer, det konkret kræver, har vi ikke haft mulighed for at arbejde med. Hvad med tilknytningskravet ? - Det er formentligt det, der skaber de største problemer, men igen vil jeg henvise til instituttets rapport. Den peger på, at når man sammenholder de forskellige regler, som man gør, så bliver der er problem, som er meget stort. Derfor er mit svar, at vi bruger instituttets rapport som rettesnor for de problemer, der skal løses, men hvordan det konkret skal gøres, har jeg ikke et svar på, men løses skal de. Er det et ultimativt krav? - Ja, det er det krav, vi har haft hele tiden. Vi har sagt, at Danmark ikke med sin administration af loven skal krænke menneskerettighederne eller andre konventioner. Men nu kan I godt gå i en regering ? - Nej, det er stadig et krav, at Danmark overholder internationale konventioner, hvilket jeg har gjort mig stor umage med at sige hele sommeren