Seks skarpe til Svend Erik Lang

NORDJYLLAND: Med amtsformand Svend Erik Lang for bordenden vedtog bestyrelsen for LO Nordjylland i går at støtte Frank Jensen som formand for Socialdemokraterne. Hvorfor skal LO Nordjylland have en holdning til, hvem der skal være formand for Socialdemokraterne? - Der er historisk set en nær tilknytning mellem fagbevægelsen og partiet. De formelle relationer har ændret sig de seneste år, men det ændrer ikke ved, at vi har en interesse i, hvem der er partiformand. Hvilken interesse har I i det? - Som interesseorganisation for en stor del af de nordjyske lønmodtagere går vi stærkt op i, at der gøres noget positivt i forhold til vores mærkesager - ikke mindst beskæftigelsen. Og det er primært derfor, vi nu går ud og siger, at hvis nogen spørger os, så vil vi anbefale Frank. Det, han har sagt om sin politiske linje, giver os forhåbninger om, at med ham i spidsen vil Socialdemokraterne følge en kurs, der er til gavn for beskæftigelsen også i Nordjylland. Hvordan vil det påvirke beskæftigelsen i Nordjylland, hvis Helle Thorning-Schmidt bliver formand? - Hun er sikkert et dygtigt og flinkt menneske. Men vi har ikke hørt hende sige noget om, hvad hun vil gøre for beskæftigelsen. Så teoretisk set kan hun godt have en politik, der vil være endnu bedre for beskæftigelsen i Nordjylland? - Det er vores indtryk, at der er mest substans i Frank. Det vil ikke være klogt at vælge en smart superstar uden indhold til partiformand. Jeg siger ikke, at Helle Thorning-Schmidt er sådan én, men hun har bare ikke endnu bevist, at hun har dén politiske tyngde, der skal til. Det har Frank. Han har parlamentarisk erfaring, ledererfaring og er i sin bedste politiske alder. Og i amtsbestyrelsen er vi enige om, at det vil være at gamble med Socialdemokraternes og Danmarks fremtid, hvis man vælger formand ud fra en tro på, at det, man ikke kender, nok er bedre end det, man kender. Hvem af de to kandidater vil efter din mening have størst chancer for at erobre statsministerposten? - Det er ikke det, der er det centrale. Hvad skal vi som socialdemokrater bruge Statsministeriet til, hvis vi erobrer det ved at føre en politik, der er den forkerte. Topfolk andre steder i fagbevægelsen støtter mere eller mindre direkte Helle Thorning-Schmidt. Støtter de dermed en forkert politik? - Jeg skal ikke tolke andres bevæggrunde. Jeg tror, man vil se forskellige holdninger til dette spørgsmål i fagbevægelsen, og anderledes kan det ikke være. Nogle fokuserer meget på fremtoningen. Men går man - som jeg mener, man bør - efter substansen og det politiske indhold, kan man efter min opfattelse vanskeligt pege på andre end Frank, siger Svend Erik Lang. , siger Svend Erik Lang.