Seks studieture med 28 deltagere

Fjordkomnunens medarbejdere og politikere har i det seneste halve år rejst for godt 164.000 kroner

Seks studieture med tilsammen 28 deltagere og til en samlet pris på 164.700 kr. Det er den rejseaktivitet, medarbejdere og politikere i Mariagerfjord Kommune har deltaget i gennem det seneste halve år, fremgår det af den indberetning, der i overensstemmelse med reglerne på området netop har været forelagt økonomiudvalget. Indberetningen blev uden kommentarer taget til efterretning af politikerne. En tur til Bærum ved Oslo med deltagelse af 10 talehørekonsulenter og ergoterapeuter kostede 62.000 kr., og det kostede 52.000 kr. at sende fem psykologer til Norge for at deltage i et udviklingsprojekt. Fire dagplejere klarede en studietur til Berlin for bare 5000 kr., tre IT-medarbejdere til en teknologimesse i Hannover kom hjem med en regning på 10.500 kr., en politiker og tre direktører brugte 28.000 kr. til fjeldvandring i forbindelse med teambuilding i Norge, og endelig kostede det kommunen 7.200 kr., at en politiker og to medarbejdere repræsenterede kommunen ved et venskabsbesøg i Boleslaviec i Polen.