EMNER

Seks sundhedsplejersker mere

Presset på sundhedsplejen er nu så stort, at Aalborg Kommune nu øger bemandingen under konflikten.

Aalborg Kommune opnormerer nu i fællesskab med Dansk Sygeplejeråd nødberedskabet for den kommunale sundhedspleje. Nødberedskabet betyder, at seks sundhedsplejersker støder til korpset af de seks tjenestemandsansatte sundhedsplejersker, der har varetaget opgaverne hidtil. Nødberedskabet betyder, at sundhedsplejen som minimum kan løse følgende opgaver: - Råd og vejledning til forældre med uopsættelige behov via en daglig telefonrådgivning i tidsrummet 8.00-9.00 på hverdage - Ud fra en individuel faglig vurdering af behov tilbydes nyfødte og deres forældre besøg i hjemmet - Yde service til børnefamilier med særlige behov