Seks unge angreb tre kontrollører

Flygtede fra stor offentlig fest i Sortebakkehallen inden politiet ankom

Over 450 feststemte mennesker deltog lørdag aften i de lokale idrætsklubbers fælles julefrokost i Sortebakkehallen i Nørager. ARKIVFoto: Michael Koch

Over 450 feststemte mennesker deltog lørdag aften i de lokale idrætsklubbers fælles julefrokost i Sortebakkehallen i Nørager. ARKIVFoto: Michael Koch

NØRAGER:En ellers hyggelig og vellykket offentlig julefrokost i Sortebakkehallen lørdag aften med over 450 deltagere blev skæmmet af et spontant overfald på de tre kontrollører kort før klokken 23. - Bag overfaldet stod seks knejter, og alting gik så hurtigt, at kun de festdeltagere der stod tæt på nåede at registrere episoden, fortæller Jane Sørensen, medlem af festudvalget for de lokale idrætsklubber, der traditionen tro var værter for arrangementet. Personligt kendte hun kun den ene af de seks unge overfaldsmænd, en lokal. - De øvrige må have været hans venner, og alle havde de deltaget i julefrokosten i hallen. Straks efter overfaldet flygtede de fra stedet inden politiet nåede frem, forklarer hun og tilføjer: - Så bagefter udleverede jeg navnet på den unge mand til kontrollørerne. Ingen kommentarer De tre kontrollører kom fra Dansikring, men hos vagtfirmaets ledelse er det meget sparsomt med supplerende oplysninger omkring overfaldet. I lokalafdelingen i Aalborg oplyses der kun, at den ene af kontrollørerne kom til skade ved overfaldet. For yderligere oplysninger om der er indgivet en politianmeldelse henvises til afdelingsleder Per Jensen, Frederikshavn, der slet ikke vil udtale sig i den konkrete sag. Fra andre sider bliver der dog oplyst, at der muligvis var tale om en brækket arm hos en kontrollør, der blev afløst af en ny fjerde kollega efter overfaldet lørdag aften. Dansikring hos politiet Da Hobro Politi lørdag aften blev anmodet om deres assistance til Sortebakkehallen i Nørager, blev der sendt flere patruljevogne af sted. Ved ankomsten var de seks unge uromagere pist væk. Ifølge vagthavende foretog Hobro Politi grundet travlhed ikke yderligere lørdag aften, men i går sidst på eftermiddagen mødte repræsentanter fra Dansikring op på politistationen til et aftalt møde. Hvor vidt der var tale om indgivelse af en politianmeldelse eller ej mod den navngivne unge mand fra Nørager og hans fem venner har det ikke været muligt at få oplyst ved redaktionens slutning. Vagthavende oplyser dog, at der ikke var tale om en brækket arm, men i stedet et ribben.