Lokalpolitik

Seks vindmøller på vej ved Pulsen

I aften, tirsdag, er der borgermøde i kantinen på Dronninglund Rådhus omkring planerne om at rejse vindmøller mellem Agersted og Flauenskjold.

Brønderslev Kommune har modtaget en ansøgning om at opstille seks vindmøller ved Pulsen mellem Agersted og Flauenskjold. Vindmøllerne vil have en højde på op til 150 meter. Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og kommunens miljø- og teknikudvalg har netop igangsat en planlægningsprocedure for projektet. Inden vindmøllerne kan opstilles, skal der udarbejdes VVM-redegørelse. Forslag til kommuneplantillæg, lokalplan for området samt en miljørapport for lokalplanen. I fordebatfasen inviteres alle til at give deres synspunkter om planerne til kende samt komme med den forestående planlægning. 21. september er sidste frist for at sende forslag til kommunen.