Lokalpolitik

seks zoner i landdistrikterne

[ Professor Esben Munk Sørensens bud på en opdeling af landdistrikterne, som kommunen kan indarbejde i planlægningen: [ 1. Områder, hvor landbrugets produktionsapparat kan udbygges. [ 2. Områder, hvor landbrug skal miljøtilpasses af hensyn til EU’s Vandrammedirektiv og Natura 2000 områder. [ 3. Områder, som skal ekstensiveres (eksempelvis omlægges til lavt græsningstryk) af hensyn til EU’s Vandrammedirektiv og Natura 2000 områder. [ 4. Områder, hvor intensiv landbrugsdrift skal flyttes ud fra, eksempelvis på grund af naturgenopretning eller skovrejsning. [ 5. Områder til udvikling af øget bosætning. [ 6. Afviklingsområder (nedrivning, lukning af landsbyer).