Selebrug folks eget valg

KLIPPEKORT: S og R vil have manglende brug af sikkerhedssele, både af evt. passagerer og føreren, ind under den kommende ordning med det nye klippekørekort. Nu skal vi altså passe på, ikke at tage munden for fuld. For det første skal bilens chauffør ikke kunne drages til ansvar for evt. passagerers lovovertrædelser. Det kan skabe mange uoverensstemmelser mellem føreren og passageren. For det er da folkets eget valg, om de vil køre med sele eller ej. Velvidende at det kan koste en bøde, hvis selen ikke er spændt. Det kan da ikke være førerens problem, medmindre vi snakker om mindreårige, der ikke kender selens betrykkende betydning. Hvis dette forslag, som S og R vil have indført, bliver til noget, skal der oprettes mange flere køreskoler, for der vil være ret mange eksempelvis taxichauffører, postbude og andre bude der står uden kørekort. Nej, et klippekørekort skal kun omfatte lovovertrædelser, som bringer andres liv i fare. Det kan være betydelig fartoverskridning, hasarderet kørsel og andre ting, som kan bringe andres liv i fare. Ikke en bagatel som en sele.