Lokalpolitik

Selma Lagerlöfs Vej får en krølle

AALBORG ØST: Om få uger, enten i slutningen af august eller begyndelsen af september, går Aalborg Kommunes entreprenører i gang med anlægge en rundkørsel dér, hvor Selma Lagerlöfs Vej slår et knæk og bliver til Alfred Nobels Vej. Den nye rundkørsel vil i starten genere bilisterne mere end den gavner, for der vil stadig kun være de to eksisterende veje at køre på. Men næste år er der afsat penge på kommunens budget til at forlænge Selma Lagerlöfs Vej i en næsten lige linje sydpå til vejen møder Hadsundvej. Dermed bliver der en mere direkte forbindelse mellem Gistrup og Egensevej, end der er i dag. Det vil tage et par måneder at anlægge den nye rundkørsel, som også vil få en afkørsel mod øst. Her skal anlægges en ny vej hen over markerne syd for Postgården. Området er nemlig et kommende erhvervsområde, hvor der kan bygges kontorer og etageboliger. Den lokalplan, der skal give grønt lys for byggeriet, vil uden tvivl blive godkendt af byrådet på mandag. I forhold til forslaget, som var ude i høring, er der ikke sket de store ændringer. Det er dog besluttet at flytte forlængelsen af Selma Lagerlöfs Vej cirka ti meter længere mod vest efter ønske fra beboerne på Postgårdsvej 33. De vil komme til at bo tæt på den nye vej, og havde ønsket at få den rykket 50-60 meter vestpå. Det er entreprenørfirmaet A. Enggaard, der ejer det stykke jord syd for Postgården, som lokalplanen omfatter. De har ikke aktuelle byggeplaner, for firmaet har i forvejen mere end 3000 kvadratmeter kontor- og erhvervsbyggeri i området, som ikke er lejet ud.