Lokalpolitik

Selskab køber havnemesterboligen

Realea A/S har købt den fredede bygning for at sikre, at den bevares

SKAGEN:Skagens fremmeste bygning, som borgmester Hans Rex (V) betegner den, havnemesterboligen, får 1. juni ny ejer. Skagen Kommune har solgt den fredede Plesnerbygning fra 1905 til Realea A/S, som direkte har til formål at købe bevaringsværdige bygninger for at sikre, at de bliver bevaret - og iøvrigt istandsat, hvor det er nødvendigt, og vedligeholdt, så "skatte" i dansk arkitektur og kulturhistorie sikres for fremtiden. Realea A/S er et datterselskab af fonden Realdania som er stærkt knyttet til Realkredit Danmark. Realea hed således indtil årsskiftet 2004/2005 Realdania Ejendomme A/S. Da Skagen Kommune tidligere på året udbød den markante Plesner-bygning til salg, var der kun to, som bød på ejendommen, og det hænger måske sammen med, at kommunen i udbudsmaterialet stillede en række betingelser for at ville sælge. Det var blandt andet, at bygningens indre skal tilbageføres til den oprindelige indretning, og at der skal sikres offentligheden adgang til at se den bevaringsværdige bygning indvendig. Desuden var det et krav, at den nye ejer skulle holde sig til markedspris, hvis der blev tale om at udleje dele af eller hele bygningen. Fremmeste bygning Borgmester Hans Rex glæder sig over, at man nu er nået til enighed med Realea A/S om købet. - Det er glædeligt, at vi har fundet en køber som vil sikre, at bygningen kommer til at fremstå, som sådan en bygning bør fremstå. Det er, mener jeg, den fremmeste bygning i Skagen, siger Hans Rex. I købsaftalen indgår, at Skagen Kommune kan leje lokaler i havnemesterboligen til Erhvervshuset, og at turistforeningen kan leje lokaler til turistkontor. Det er desuden kommunens tanke, at en række af de øvrige kontorer, der bliver i bygningen, kan enten lejes af eller stilles til rådighed for iværksættere, som mangler kontorlokaler og som gerne vil have kontorer i en markant bygning. Turistkontor - Ved at samle Erhvervshuset og turistkontoret kan der bliver synergi mellem de to fuktioner, siger Hans Rex. Beslutningen om at flytte Erhvervshuset til havnemesterboligen er taget uden, at det er fastlagt, hvordan erhvervskontor-funktionen skal være i den nye storkommune. - Der er i dag ingen der ved, hvordan erhvervskontorarbejdet eller turistkontor-arbejdet bliver i fremtiden, men der er næppe tvivl om, at der under alle omstændigheder skal være en turistmodtagelse og turistservice i Skagen, og jeg mener også, at der i fremtiden skal være et lokalt erhvervsarbejde i byen, siger Hans Rex. Hans Rex oplyser, at der ikke er indgået en aftale med Skagen Turistforening om, at den vil flytte turistkontoret til havnemesterboligen. - Foreningens bestyrelse skal nu se på bygningen og se på hvilke muligheder, der er. Turistchefen, Lene Kappelborg, har tidligere beset bygningen, og hun mener, at indretningen vil passe godt til et turistkontor, siger Hans Rex. Hans Rex mener, at den husleje, turistforeningen skal betale for de nødvendige lokaler til et turistkontor, vil svare til den husleje, foreningen i dag betaler for at være i stationsbygningen, så økonomien ikke vil være en hindring for at flytte. Hans Rex ønsker ikke at oplyse, hvor meget Realea A/S har giver for ejendommen. Det er en del af købsaftalen, at prisen ikke oplyses, siger han. Ejendommen var i 2004 vurderet til tre millioner kroner. Havneplads I handlen indgår, at Realea A/S bidrager økonomisk til at få skabt en ny havneplads på parkeringsarealet overfor havnemesterboligen. - Det er et projekt, som kommunen og Realea i samarbejde skal til at kigge nærmere på, idet vi gerne skal have knyttet havnepladsen og havnemesterboligen sammen i den nye udformning af pladsen, og det er et arbejde, som Skagen Kommune vil have på budgettet for 2006, siger Hans Rex. Det er endnu ikke fastlagt, hvor mange penge, kommunen skal have på budgettet, men Realea's bidrag er på halvanden million kroner, oplyser Hans Rex.