Fødevarer

Selskab satser 100 mio. kr. på mælk i Slovakiet

FirstFarms Aps i Sindal investerer i malkekvægbesætninger og jord

SINDAL:FirstFarms ApS fra Sindal har kastet sin kærlighed på Slovakiet. Siden november 2004 har selskabet investeret mere end 100 millioner kroner i malkekvægbesætninger og jord nord for Bratislava. Bag selskabet står fire investorer, der hver især ejer 25 procent. Bestyrelsesformand er Henrik Hougaard, der også ejer maskinkoncernen Skiold i Sæby. Den øvrige ejerkreds består af proprietær Per Villumsen, Trustrup, direktør Stig Andersson, Overgaard Gods ved Havndal, og Tom Høeg, ejer af Planova i Svendborg. - Vi ser kæmpestore muligheder i Østeuropa. Muligheder, der ikke er til stede i Danmark. Allerede nu kører vi med positive resultater, men der går knap fire år, inden investeringerne slår igennem med fuld effekt, siger Henrik Hougaard. Han forventer, at selskabet med tiden når frem til et niveau, hvor egenkapitalen bliver forrentet med 20 procent. En af grundene er, at jordpriserne i Slovakiet kun er en tiendedel af de danske. - Og så er der ikke som i Danmark en begrænsning på besætningernes størrelse. Ligesom det i Danmark ikke er muligt at købe 6300 hektar sammenhængende jord, som vi har gjort i Slovakiet, siger Henrik Hougaard. Prisen på mælk er stort set den samme i Slovakiet som i Danmark. Men under forudsætning af, at effektiviteten er den samme, gør lavere omkostninger det til en langt bedre forretning at producere mælk i Slovakiet. I de knap to år, FirstFarms har opereret i Slovakiet, er det lykkedes at tredoble køernes gennemsnitlige mæl-keproduktion. Men Henrik Hougaard understreger, at der fortsat er plads til forbedringer.