Selskabsklubben på tur

Naturgas-bestyrelse spenderede på sig selv og ægtefællerne

Det var lunt i vejret, da en bus tirsdag 14. oktober sidste år parkerede på parkeringspladsen ved den historiske by Pompeji i Italien. Passagerne i bussen havde i dagene forinden set flere andre store turistattraktioner, som Italien er så rig på og skulle nu besøge byen, der endte sine dage under asken fra vulkanen Vesuv. Besøget var kulminationen på et fem-dages besøg i Rom og Napoli for bestyrelsen for Naturgas Midt-Nord og deres ægtefæller. Det er efterhånden blevet en tradition for bestyrelsen for det kommunaltejede selskab, at de en gang om året tager afsted på en såkaldt studietur med deres koner eller mænd under armen. I alt har Naturgas Midt-Nord brugt 1,2 millioner kr. på studieture siden 2001 - den seneste rejse til Italien kostede alene en halv million kr. for det firedages besøg i støvlelandet. Til sammenligning koster en rejse, som Folketingets Erhvervsudvalg i øjeblikket er på til USA og Canada kun 275.000 kroner. De dyre rejser fremgår af bilag og rejseregnskaber for bestyrelsen for Naturgas Midt-Nord, som NORDJYSKE har fået aktindsigt i. I den nuværende bestyrelse for Naturgas Midt-Nord sidder blandt andre de fem nordjyske politikere: Else Købstrup (V) og Conni Billund (S) fra Hjørring Kommune, Per Nørgaard (V) fra Aars Kommune og Ib Rasmussen (S) og rådmand Marianne Nørgaard (V) fra Aalborg Kommune, der sammen med 73 andre kommuner ejer Naturgas Midt-Nord. Før det seneste komunalvalg sad blandt andre Hobros tidligere borgmester Erlann Christensen (S) og Pandrups eks-borgmester Lars Dam Jensen (V) i bestyrelsen. Af regnskaberne fremgår det, at alle de nordjyske bestyrelsesmedlemmer har deltaget i de omstridte rejser, og at alle - på nær en - har haft en ledsager med. Ifølge flere eksperter og medlemmer af repræsentantskabet, er det her første gang, grænsen for det tilladte bliver overskredet. Ikke for konen Som udganspunkt er der intet forkert i at tage en ægtefælle med på en rejse for en bestyrelse, så længe ægtefællen selv betaler. Men det fremgår af rejse-regnskaberne, at ægtefællerne kun har betalt selve transporten tilbage for de rejser, de har deltaget i. For eksempel flybilletten og ikke hotelophold, restaurationsbesøg eller entrébilletter, og den går ikke. - Det er meget usædvanligt, og det vækker anledning til en vis undren, at bestyrelsen har haft deltagere med på turene, som ikke har relevans for firmaet. Begrundelsen for at tage ægtefæller med på firmaets regning kan i det her tilfælde være meget svært at få øje på, siger en af landets førende eksperter i erhvervsret, professor Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet. Også jurist Thorbjørn Sofsrud er kritisk overfor, at Naturgas Midt-Nord har betalt for ægtefællernes rejser. Thorbjørn Sofsrud er ekspert i bestyrelsansvar og han mener, at bestyrelsen uberettiget har inviteret ægtefællerne med. - Det er ikke normalt, og man skal passe utroligt på med ægtefæller, når de er med uden at betale tilbage, for så er det dobbelt op. Det minder om en selskabsklub, hvor familier mødes. Det kan være udmærket, men det må man så gøre for egen regning, siger Thorbjørn Sofsrud. Heller ikke repræsentantskabet er synderligt begej- stret for oplysningerne om, at ægtefællerne har fået betalt de dyre ture uden efterfølgende at afregne fuldt ud med Naturgas Midt-Nord. - Det er helt forkert, at ægtefællerne har været med. Det er ikke en familietur, siger Poul Dige Pedersen (V), der sidder i repræsentantskabet for Naturgas Midt-Nord på vegne af Sindal Kommune. -Det er et tegn på grådighed, når ægtefællerne har været med, siger Henrik Guldsø Nielsen (DF) fra Hirtshals Kommune Turistprogram Anden gang, bestyrelsen for Naturgas Midt-Nord træder over stregen, er med hensyn til rejsernes indhold. For umiddelbart er der intet i vejen for, at en bestyrelse for et kommunaltejet energi-selskab tager afsted på rejser, så længe de har et højt fagligt indhold, og ægtefællerne altså selv betaler. Men i bilagene til bestyrelsen er det meget svært at få øje på mange faglige aktiviteter. Derfor overskrider rejseudgifterne, ifølge flere eksperter, langt, hvad en bestyrelse kan tillade sig. På rejseplanen for den dyre rejse til Italien fremgår kun et enkelt virksomhedsbesøg, men ifølge et bestyrelsesmedlem, så var dog der andre faglige aktiviteter, som for eksempel et foredrag på hotellet. Men resten af programmet er næsten, som taget ud af et rejsekatalog: Udover turen til Pompeji har selskabet blandt andet besøgt Colosseum og været med danske guider til andre seværdigheder og byture rundt i Rom og Napoli. I alt er der brugt næsten 150.000 kroner alene på turistarrangementer for bestyrelsen og dens ægtefæller på turen til Italien. Også på en tur til København i 2002 er der udgifter, som tilsyneladende intet har at gøre med Naturgas. Blandt andet er der brugt 22.000 kroner på en teatertur. Det store forbrug og det tilsyneladende lave faglige indhold vækker harme ude i de kommuner, der ejer Naturgas Midt-Nord. - Det er en skandale. Det er fråds med skatteydernes og varmeforbrugernes penge, siger medlem af repræsentantskabet Henrik Guldsø Nielsen fra Hirtshals. Også i andre kommuner er forundringen stor. - Det her er helt ved siden af. Man skal passe meget på med sådanne ture, for de bør have et højt fagligt indhold, siger repræsentantskabsmedlem for Sindal Kommune, Poul Dige Pedersen. - Jeg synes, at den sidste tur til Italien var i overkanten for, hvad man kan tillade sig, tilføjer repræsentantskabsmedlem Ole Ørnbøl (S) fra Hjørring Kommune. Skal gavne Naturgas Ifølge professor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet, så er det et problem, hvis ikke de rejser, som en bestyrelse foretager sig, er faglige nok. - Man kan godt indlægge nogle besøg eller udflugter, men der skal være et fagligt indhold i det. Og hvis ikke hovedformålet er, at man skal gavne virksomheden ved at blive klogere, så er det meget vanskeligt at forstå, hvordan man som bestyrelse kan tage med på sådan en tur, siger Lars Bo Langsted, der bakkes op af jurist Thorbjørn Sofsrud. - Der er ingen tvivl om sådan en sag. Selskabets midler må kun anvendes til brug for selskabet. Det kan selvfølgelig være vanskeligt nogle gange at skelne, men det er klart, at man ikke må tage på fornøjelsesture på selskabets regning, så det her er ikke klogt, siger Thorbjørn Sofsrud. Skal betale tilbage Kritikken af de dyre rejser for bestyrelsen og ægtefæller kommer kort tid efter, at den tidligere direktør Frede Hansen blev anmeldt til politiet for mandatsvig og bedrageri, efter han blev af- sløret i svindel med Naturgas Midt-Nords midler. Ved den lejlighed blev der iværksat en undersøgelse af bestyrelsens forbrug efter pres fra repræsentantskabet. Det er endnu uvist, hvad den undersøgelse munder ud i, men ifølge Lars Bo Langsted kan det meget vel ende med, at bestyrelsen og ægtefællerne skal erstatte de udgifter, som rejserne har kostet Naturgas Midt-Nords 74 ejerkommuner og de 50.000 varmekunder. - Udover den moralske grænse vil jeg mene, at der også her er overskredet en grænse, hvor bestyrelsen og ægtefællerne kan gøres erstatningspligtige, siger Lars Bo Langsted, der ikke mener, at bestyrelsens overforbrug er decideret ulovligt. - Men i yderste konsekvens vil jeg ikke afvise, at det kan vise sig, at det er ulovligt i forhold til straffeloven. Men det er i hvert fald forkert i forhold til det ansvar og den pligt, en bestyrelse har, tilføjer han. Thorbjørn Sofsrud opfordrer repræsentantskabet til at gribe ind overfor bestyrelsen med et mistillidsvotum. - Det vil være naturligt, og det er op til repræsentantskabet at gå ind og få det rettet op, så det ikke kan gentage sig, siger han. Bestyrelsen må gå af Og måske bestyrelsen allerede nu må indstille sig på at træde tilbage. For med baggrund i kritikken af ægtefællernes deltagelse og det store forbrug kræver et medlem af repræsentantskabet nu, at bestyrelsen går af. - Hvis bestyrelsen havde haft den mindste selvkritiske sans, så var de alle trådt tilbage for lang tid siden. Jeg synes, at de burde tage konsekvensen af det, der er kommet frem, og så må de træde tilbage, siger Henrik Guldsø Nielsen fra Hirtshals Kommune. Han vil nu forsøge at få opbakning til et mistillidsvotum til bestyrelsen ved det næste repræsentantskabsmøde i november. I mllemtiden er studieturen for bestyrelsen og dens ægtefæller, som traditionelt skulle finde sted i næste måned, nu blevet aflyst.