Selv chefen er inde i varmen

Sikkerhedsleder Solvejg Nielsen er overrasket over uventet positive svar i spørgeskemaundersøgelse

AARS:De har ondt i nakke, led og skuldre. De føler en høj grad af stress. Alligevel er Aars Kommunes ansatte, så glade for deres job, at det overrasker selv kommunens sikkerhedsleder Solvejg Nielsen. Endog chefen og kollegerne er i høj kurs blandt kommunens ansatte. Resultatet fremgår af en sundhedsscreening, Aars Kommune har lavet blandt 933 medarbejdere i samarbejde med Vesthimmerlands BST. I sommer landede et helt enkelt spørgeskema hos alle de fastansatte medarbejdere sammen med lønsedlen. 639 eller lidt mere end to ud af tre gav sig tid til at svare. - Svarene er klart mere positive, end vi på forhånd havde forventet, indrømmer Solvejg Nielsen, der selv har en pose ros at strø af: - Mange har lavet mere udførlige svar end, der var lagt op til og nogle har vedlagt avisudklip andre steder fra til inspiration. Hele formålet med undersøgelsen har været at få et indtryk af personalets generelle helbredsmæssige tilstand. Fra motions- og kostvaner til den almindelige trvisel på arbejdspladsen og forhåbningerne til fremtidsmulighederne i jobbet. Og kommunen er klart indstillet på at følge op og eventuelt give nye tilbud til sine medarbejdere. Allerede nu kan Aars Kommunes ansatte på visse tidspunkter frit benytte Aars Svømmehal og gå i træningscenter med tilskud. - Og det kan meget vel være, at resultatet af undersøgelsen er, at vi skal arbejde på nogle tilbud om kiropraktik eller zoneterapi, påpeger Solvejg Nielsen. Undersøgelsen viser, at 15 procent ofte og 40 procent flere gange i løbet af en måned har problemer med smerter i skuldre og nakke. - Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at det er på arbejdspladsen skaderne opstår, men det ændrer ikke på, at kommunen som arbejdsplads kan arbejde på at give sine medarbejdere et tilbud om eksempelvis tilskud til fysioterapi. Stress er det andet store problem for medarbejderne. - Folk føler sig pressede, og det gælder tilsyneladende over hele linien. Det ligger måske i arbejdet og måske i hele den måde, vi lever vores liv. Men der er ikke nogen tvivl om, at vi skal arbejde på at give kommunens medarbejdere nogle værktøjer, siger Solvejg Nielsen. Hele undersøgelsen er foregået anonymt. Dog ved kommunen om spørgeskemaerne kommer fra personalet i administrationen, fra Ældreområdet, skole- og pasningsområdet, teknisk område eller voksenområdet. - Det betyder, at vi har en fornemmelse af, hvor de problemer, der trykker, trykker hårdest, pointerer Solvejg Nielsen, der personligt har gennemset alle svarskemaerne. Som helhed føler 20 procent af medarbejderne sig stressede. Undersøgelsen viser at stress tilsyneladende i særlig grad huserer i administrationen, hvor 48 procent erller næstn hver anden føler en høj grad af stress. På det tekniske område er der en overvægt af medarbejdere, der ikke vurderer at de har store udviklingsmuligheder i jobbet. 39 procemt mener her, at der har ringe udviklingsmuligheder. Undersøgelsen viser også at 15 procent af kommunens ansatte kun sjældent dyrker motion. Samtidig viser undersøgelsen at cirka hver tredie medarbejder føler sig overvægtig. Til gengæld er Aars Kommune ikke præget af storrygende medarbejdere. 76 procent er ikkerygere.