EMNER

Selv den mindste kniv bliver forbudt

Kontrollen styrkes og straffen skærpes

NORDJYLLAND:I Justitsministeriets afsnit i regeringens handleplan for resten af valgperioden, findes et afsnit som rummer lidt mere, end det ved første øjekast ser ud til. Afsnittet lyder i sin helhed: ”Regeringen vil fremsætte forslag om forbud mod at bære kniv på offentlige steder og vil i sammenhæng hermed foreslå styrket kontrol og skærpet straf på området.” Forbuddet mod at bære kniv skal opfattes helt bogstaveligt. Ingen knive af nogen art må ligge i lommer eller tasker. Kun hvis det tjener et såkaldt anerkendelsesværdigt formål. F.eks. at man er på fisketur eller spejderudflugt. Al anden besiddelse af kniv, hvor lille den end er, bliver forbudt i det offentlige rum. I dag er det tilladt at bære kniv, som kun kan foldes ud med to hænder og hvis blad ikke er over 7 cm langt. Som det fremgår af forsiden af dagens avis, er justitsminister Lene Espersen parat til at give politiet hidtil usete beføjelser for at sikre, at kniv-forbuddet bliver respekteret. NORDJYSKE søgte i går at få en kommentar fra chefpolitiinspektør Jørn Aabye, Aalborg Politi, hvis folk skal administrere de nye regler. Men han ville til citat kun sige, at der her er tale om et politisk spørgsmål, som han helst ikke vil kommentere. Lene Espersen siger, at den ændring af retsplejeloven, som er på vej, er inspireret af Norge, som i flere år har givet politiet øget adgang til at kropsvisitere og ransage. Advokat Niels Fjeldberg, Hjørring, mener at den nye bestemmelse snarere minder om noget, der er hentet i det gamle Østeuropa. Justitsministeren oplyser, at Rigsadvokaten og Politimesterforeningen i øjeblikket gennemgår statistikker, sagsakter og andet materiale, som har at gøre med ulovlig brug af kniv. Når undersøgelsen er forbi i september vil hun indlede sine overvejelser om skærpet strafudmåling og hvilke sannktioner i det hele taget, man kan bruge i sager om ulovlige knive. - I dag slipper man med bøde et par gange, før man frihedsberøves. Jeg kan love, at efter de nye bestemmelser bliver der ikke noget gratis forsøg, siger ministeren, som tolker udtalelser efter det tragiske knivdrab på en italiensk turist på Nørrebro således, at politiet også vil hilse en kraftig opstramning velkommen.