Selvbehandlende patienter samler sig

EGENLÆGER:Kronisk syge hjertepatienter fra Jylland og Fyn, der er har lært at være deres helt egne læger, stifter ny forening Forsøg med selvbehandlende hjertepatienter har været en kæmpe succes med færre komplikationer til følge. Og nu samles patienterne i en ny patientforening, der skal hjælpe med at gøre behandlingen endnu mere effektiv. Mere end 300 har allerede meldt sig til den ny forening, heriblandt 220 vestdanskere, der i går var samlet på Skejby Sygehus i Århus. Patienterne, der alle lider af kroniske hjertelidelser, og som har et livslangt behov for blodfortyndende medicin, har ved at gennemgå et 27 ugers uddannelsesforløb lært at blive deres egne læger - med opsigtsvækkende resultater. Selvbehandlingen har markant nedsat antallet af blødninger og blodpropper hos patienterne. - Der er altid en risiko ved at tage blodfortyndende medicin. Får patienten for høj dosis, kan det give blødninger, og er dosis omvendt for lav, øges risikoen for blodpropper. Men det har vist sig, at risikoen er betydeligt mindre hos de patienter, der behandler sig selv, fordi patienterne lærer at kende deres krop meget bedre, end lægen nogensinde kan, fortæller professor i eksperimentel hjertekirurgi, Michael Hasenkam, der er lægelig ansvarlig for Center for Selvstyret Antikoagulationsbehandling på Skejby Sygehus. Det århusianske sygehus sørger for uddannelse af samtlige jyske og fynske patienter. Hidtil er 420 patienter blevet uddannede og certificerede egenlæger. Normalt får hjertepatienter, med behov for blodfortyndende medicin, kontrolleret og fastlagt doseringen af medicin gennem en blodprøve hos lægen hver fjerde uge. Derefter går der to-tre dage, inden patienten får besked om resultatet. De selvbehandlende patienter slipper derimod for at se på hvide kitler i tide og utide. Mageligt tilrette i sofaen kan de - når det passer dem - rulle ærmerne op, give sig selv det lille prik, og derefter få resultatet af blodprøven fra et analyseapparat i hjemmet. Og ud fra analysen kan de selv regulere den dosis medicin, de har behov for. Økonomisk gevinst Michael Hasenkam ser frem til, at de selvbehandlende patienter nu samler sig i deres egen patientforening. - Vi glæder os meget til at fortsætte og udbygge det samarbejde, vi har haft med patienterne. Vi har lært utroligt mange ting, som ikke står skrevet i lærebøgerne om forskellige faktorer, der viser sig ved en bestemt medicinering. Så vi har haft lige så meget ud af selvbehandlingen som patienterne, mener professoren. Ud over de menneskelige gevinster ved egenlægerne er der på lang sigt også en økonomisk gevinst. Det koster omkring 7500 kroner at uddanne patienterne, 7200 kroner for analyseapparatet og 1560 kroner i kvartalet til vedligeholdelse af patienternes uddannelse og overvågning af deres testresultater. Allerede efter fire år har selvbehandlingen tjent sig ind og er derefter langt billigere end den traditionelle behandling. Og så er der endda ikke taget højde for tabt arbejdsfortjeneste til den månedlige blodprøvekontrol hos lægen eller sygedage som følge af komplikationer, som altså er noget hyppigere ved konventionel behandling.