Selvbehandlinger sparer blødninger

Risikoen for livstruende blødninger kan nedbringes betydeligt, hvis patienter i blodfortyndende behandling oplæres i at dosere deres egen medicin. Ved selv at måle blodets størkningsevne bliver patienterne mere fortrolige med deres sygdom og slipper samtidig for at møde til kontrol på sygehuset eller hos den praktiserende læge. En undersøgelse fra Skejby Sygehus, der omfatter 750 patienter, viser, at risikoen for blødninger minimeres, når patienterne udstyres med et såkaldt hjemmekoagulometer og oplæres i at måle deres behov for medicin. Ifølge professor dr.med. Michael Hasenkam, som har ledet undersøgelsen, ligger selvbehandlernes risiko for blødninger tæt på niveauet hos raske, der ikke er i behandling. Helt præcist er antallet af blødninger hos patienter i selvbehandling 12 per 1000 patienter per år, mens en tidligere dansk undersøgelse har vist, at der blandt patienter, der ikke selv doserer, sker op til 60 blødninger per 1000 patienter årligt. Af disse var ni dødelige. - Når patienterne selv måler, får de mere føling med deres sygdom. De måler blodet oftere og er dermed i stand til hurtigt at ændre dosis, hvis der er brug for det. Samtidig slipper de for at gå til kontrol hos lægen eller på sygehuset - for nogle sker det hver måned livet igennem, siger Michael Hasenkam. Omkring 50.000 patienter i Danmark får blodfortyndende medicin. Kun cirka 1500 behandler sig selv, og det er ifølge Michael Hasenkam for få. Han vurderer, at mellem 8000 og 10.000 er egnede til selvdosering. Blodfortyndende medicin gives for at forebygge blodpropper, men hvis doseringen ikke er korrekt, risikerer patienterne at få blødninger. I værste fald i hjernen. /ritzau/