Selvbevidste piger på Hokus Fokus

HIRTSHALS: De piger, der har valgt at bruge de næste to år på at opkvalificere sig til enten videreuddannelse eller arbejde på det nye kvindeprojekt i Hirtshals som hedder Hokus Fokus, er piger, der er meget bevidste om deres egen situation og deres eget værd. Det fremgår af det fempunktsnotat, de i fællesskab og i enighed har udarbejdet. Alle citater fremstår derfor her som om, de er udtalt af alle pigerne på Hokus Fokus som med én mund. Det er altså ikke udelukkende et ønske om anonymitet. - Vi har selv valgt at være her, fordi vi vil videre. Vi vil hermed gerne nå til en afklaring af vore uddannelsesmuligheder eller vore muligheder på arbejdsmarkedet, hedder det i det første punkt. Under en uddybende snak med pigerne kommer det frem, at de i den officielle sprogbrug omkring projektet indimellem føler sig nedladende behandlet. Og som de siger, når man i forvejen er sårbar, virker den slags dræbende. De fortæller f.eks. at en formulering som "at nedbryde ens modstand mod et aktivt arbejdsliv" på dem virker som en beskyldning for dovenskab. De har aldrig haft modstand mod at arbejde. - Vi har bare været uheldige at blive arbejdsløse. Det kan ske for alle, siger de i andet punkt. Og flere af pigerne har ikke været arbejdsløse særligt længe heller. - Er man ung, ufaglært eller bare enlig forsørger, har man det svært på arbejdsmarkedet, hedder det i pigernes tredje punkt. Selv om man som alenemor har gode pasningsmuligheder og er parat til at arbejde på skæve tider, bliver man ofte valgt fra på forhånd, er pigernes erfaring. - Vi føler, at vi er blevet valgt ud til dette projekt, netop fordi vi er motiverede for at komme videre med enten en uddannelse eller i arbejdslivet, er fjerde punkt på pigernes liste. I løbet af de to år får de mulighed for at færdiggøre visse fag på HF enkeltfag eller som 9. og10. klasses afslutningsprøver. Dermed vil de allerede være i gang med at videreuddanne sig, når Hokus Folkus-tiden er slut. Alene det vil være en motiverende faktor for at gøre de eksaminer og prøver færdige bagefter, mener pigerne. I det sidste punkt slår pigerne endnu en gang fast, at de er på projektet helt frivilligt og efter eget ønske. - Det står os frit for at finde et arbejde eller selv begynde på en uddannelse midt i forløbet her, hedder det. Der er altså ikke tremmer for vinduerne, som en af pigerne udtrykker det. schib