Selvcensur

Mogens Jensen anfører i NORDJYSKE den 20.01.2010, at han er stor tilhænger af ytringsfrihed, men under forhold, hvor almindelig dannelse og høflighed er det naturlige filter.

Dette "naturlige filter" er da sandelig også indført i Danmark. Man må jo konstatere, at der er flere og flere, der nu øver selvcensur, så "filteret" er der sandelig.! Årsagen til denne selvcensur skal vel ikke søges i, at dem, som øver denne selvcensur, hidtil ikke har haft almindelig dannelse eller høflighed, sat i relation til Grundlovens bestemmelser om ytringsfrihed.? Hvis dette var tilfældet, så var de vel stillet til ansvar over for domstolene, som anført i Grundloven! Årsagen skal nok søges i, at flere og flere går rundt på listefødder for ikke at træde muslimerne over tæerne. Så kald det bare almindelig dannelse og høflighed, hvorfor ikke bare kalde det skræk for repressalier?