Havne

Selve havneområdet skal også renoveres

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Ophalerpladsen har i årevis været i en elendig forfatning.

Tidens tand har gnavet i flere anlæg på Thisted Havn som nu skal sættes i stand efterhånden THISTED: Det er ikke uden problemer at være havneejer. Det må Thisted Kommune sande. Det er nemlig ikke kun i Doverodde Havn, at naturens luner volder problemer. Det gør de også i havnen i Thisted. Lars Klemme, der er leder af det daglige vedligeholdelsesarbejde og har arbejdet på havnen siden 1990, fortæller, at der ikke mindst er problemer med ydermolen. - Det er specielt galt med den del af molen, der vender over mod Tican. I tidens løb har molen sat sig, så der skal lægges nogle flere sten på, så vandet bliver mere roligt inde i selve havnebassinet, siger Lars Klemme. Under vinterens mange storme har vandet slået ind over og skabt megen uro inde i havnen. - Men heldigvis har vi stenene, idet der blev nogle læs tilovers, da havnen i Amtoft blev renoveret, siger Lars Klemme. Det andet punkt, som især trænger til en kærlig omgang, er ophalerpladsen ved den gamle fiskerihavn. Her er det også tidens tand, som har været lidt hård ved pladsen. Den betondel, der går ud i havnebassinet er blevet ødelagt, så det er yderst besværligt og risikabelt, når biler skal hale både op på det tørre. Men problemet er jo altid pengene, så arbejderne må finansieres over driften. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Holm poul.erik.holm@nordjyske.dk