EMNER

Selvfølgelig skalTyrkiet med

Tænk, hvis man spurgte danskerne om deres holdning til, at Tyrkiet blev medlem af EU? Det funderede Pia Kjærsgaard over i sidste uge, og Dansk Folkepartis leder tvivlede ikke på svaret: Modstanden mod Tyrkiet er massiv.

Nu har Dansk Industri så spurgt danskerne i en ny meningsmåling, og befolkningen må skuffe Kjærsgaard: 72 pct. er nemlig mest enig i følgende udsagn: "Tyrkiet bør blive medlem af EU engang i fremtiden, hvis landet gennemfører de nødvendige politiske og økonomiske reformer". Dermed er et stort flertal på linje med den holdning, som Det Radikale Venstre repræsenterer. Den radikale holdning kan opsummeres ganske enkelt: Hvis Tyrkiet leverer reformerne - så skal EU levere medlemskabet. Kun 24 pct. af danskerne mener, at Tyrkiet aldrig bør optages i EU pga. landets historiske og kulturelle historie. Dermed går undersøgelsen i rette med Dansk Folkeparti og med de kommentatorer, der påstår, at danskerne ikke vil have Tyrkiet med. Tidligere meningsmålinger har vist en negativ indstilling til tyrkisk EU-medlemskab, men spørgsmålet har ikke præciseret hvornår og på hvilke betingelser, Tyrkiet evt. skal optages. Hvis man spørger danskerne "skal Tyrkiet med i EU?", svarer flertallet selvfølgelig nej. Jeg ville svare det samme, for Tyrkiet er ikke klar til medlemskab på nuværende tidspunkt. Tyrkiet skal først med, når landet opfylder Københavns-kriterierne, og de indebærer bl.a. demokrati og beskyttelse af mindretal. Dermed er kravene til Tyrkiet de samme som til andre kandidatlande - hverken mere eller mindre. Det er altså et andet Tyrkiet end det, vi kender i dag, der engang kan blive medlem af EU. Tyrkiets optagelse ligger 15-20 år ude i fremtiden, og i de kommende år skal landet fortsætte den imponerende reformproces, som det har gennemgået. På de betingelser er 72 pct. af danskerne positive overfor Tyrkiet i EU - stik imod de skræmmebilleder, som bl.a. Dansk Folkeparti opstiller. DI's måling er startskuddet til en nøgtern politisk debat - en debat hvor fordomme må vige for argumenter.