Selvforherligende

Af Thure Barsøe-Carnfeldt Storskovvej 60, 9330 Dronninglund st.john@c.dk POLITIKERE: Politikere i Danmark har de seneste år skiftet fuldstændig karakter. For 40 år siden drejede det sig væsentligt om politik, og var man middelmådig og ikke kunne finde på nye og helt gennemtænkte ideer, som gjorde livet lettere og bedre for borgerne, så holdt man simpelt hen sin mund. I dag drejer næsten ethvert lovforslag sig om stramninger, bortset fra politikerne selv, som stadig rager til sig. I dag bruger mange politikere det meste af tiden på at skrive læserbreve, hvis indhold først og fremmest forherliger dem selv og egne ikke helt gennemtænkte ideer. Dernæst rakker de enhver anderledes tænkende ned i en sådan grad, at man ofte forbavses over ordlyden. Den gode, gamle, hæderlige politiker findes ikke mere, nu har vi kun hurtigskrivende egenkærlige og rejselystne populister tilbage. Dagbladene burde lave en daglig side med betegnelsen "Politikerne mener", så vi læsere med det samme kan gå videre til næste side.