Overenskomster

Selvforskyldte problemer

ARBEJDSMARKED:Ifølge en artikel i NORDJYSKE Stiftstidende i forbindelse med den årlige generalforsamling i SID Murersvendenes Fagforening ser formanden, Allan Nielsen, ægte rødt med hensyn til enkeltmands-firmaer og vikarbureauer. Han beskylder i den forbindelse arbejdsgiverne i Dansk Byggeri for, at de ikke ønsker et gennemorganiseret arbejdsmarked. Det er direkte usandt, hvilket Allan Nielsen også godt ved, men nogen skal jo have skylden for, at det ikke længere er de samme muligheder for at komme igennem med urimeligt høje krav til løn og arbejdsvilkår for hans medlemmer. Krav, som helt naturligt medfører fagretslige sager som anført i artiklen. Mon ikke den danske fagbevægelse har et helt andet problem, nemlig at levere en vare til medlemmerne, så de kan se en fordel i at være en del af organisationen. Grundlæggende har fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne jo sammenfaldende interesser på arbejdsmarkedet. Men en moderne organisation skal kunne byde på meget andet end overvågning af overenskomster og evne til at organisere stadig flere. I Dansk Byggeri har vi heldigvis mange medlemmer. De forventer en bredt orienteret service og naturligvis indflydelse. Men de forventer også en organisation, der vil gå foran i forhold til nytænkning og omstillingsparathed i en verden, der forandrer sig. En del af disse medlemmer – ca. 700 – er små firmaer, der ikke til stadighed har medarbejdere ansat, men som foretrækker selv at stå for det hele. Mange af disse virksomheder har eksisteret i mange år, uden at der har kunnet stilles spørgsmålstegn ved deres seriøsitet. Disse firmaer kan med rette føle sig generet og hængt ud af den hetz, der for tiden føres mod enkeltmandsvirksomheder. Det ville derfor være passende, om SID målrettede deres kampagne direkte mod de enkelte syndere, der måtte være, i stedet for at kæmme alle over én kam. Med hensyn til vikarbureauer, så er det efter min opfattelse ikke noget stort problem inden for bygge- og anlægsbranchen. Med de udgifter, der er forbundet med brugen af vikarbureauer, så må det betegnes som en absolut nødløsning, der kun tages i anvendelse, når alle andre muligheder er udtømte. Jeg har derfor svært ved at se de store problemer, som Allan Nielsen giver udtryk for. Hvis vi endelig nødtvunget gør brug af vikarer, så skal de jo arbejde efter nøjagtig samme bestemmelser som vore øvrige medarbejdere hvad angår såvel arbejdsmiljømæssige som kvalitetsmæssige krav. Med hensyn til vikarernes lønforhold, pensionsforhold og lignende, så må det være et problem mellem vikarerne og de bureauer de arbejder for. Ret beset har fagforeningerne vel her en opgave med at påse, at deres medlemmer ikke tager ansættelse ved et vikarbureau, der ikke er overenskomstdækket. Brug heller ressourcerne på det, Allan Nielsen, i stedet for uberettiget at skyde på arbejdsgiverne. Formand for Dansk Byggeri Nordjyllands Amt Adm. direktør Søren Pedersen HP Gruppen A/S Hjørring Tlf. 96 25 15 00 E-mail:sp@h-p.dk