Forbrugerpolitik

Selvgodhed udvikler ikke økologi

EU's økologimærke spiller en central rolle, hvis vi skal have gang i handlen med økologi på tværs af landegrænserne. Dette er ikke bare Fødevareministeriet men også Økologisk Landsforening, Landbrugsrådet, Forbrugerrådet og flere andre centrale økologiaktører enige i. Og mere samhandel er nødvendig, hvis økologien fortsat skal kunne udvikle sig - til glæde for både forbrugere, fødevareerhvervet, miljøet og ikke mindst den økologiske sektor selv.

Ditte Staun fra Folkebevægelsen mod EU giver dog udtryk for en noget anden holdning i sit læserbrev af 17. oktober. Med henvisning til Fødevareministeriets igangværende informationskampagne for EU's økologimærke og Ø-mærket mener hun, at EU's økologimærke er skadeligt for økologiens udvikling. Ditte Staun advarer os mod at fremme EU's økologilogo, fordi der eksisterer nogle mindre forskelle mellem økologireglerne i Danmark og reglerne i andre lande. Kendsgerningen er imidlertid, at der i dag kun er begrænset handel med økologiske fødevarer mellem landene i EU, blandt andet fordi der rundt om i Europa findes en lang række nationale økologimærker. De mange mærker gør det besværligt, hvis ikke ligefrem umuligt for producenterne at afsætte deres varer - og uoverskueligt for forbrugerne at finde rundt i. EU's økologimærke kan derfor udgøre den fælles referenceramme for os alle, når det gælder økologi - vel og mærke som et supplement til eksisterende økologimærker - i vores tilfælde det velkendte røde Ø-mærke. Hvis vi derimod fastlåser os i national selvgodhed og i EU gensidigt beskylder hinanden for at have mangelfulde regler, fremmer vi ikke udviklingen. I stedet skal vi fastholde det centrale budskab, nemlig at økologien tager en række særlige hensyn til først og fremmest miljø og dyrevelfærd - og at disse særlige hensyn i al væsentlighed er identiske i alle EU-lande. Når dette er sagt vil vi dog også fremover arbejde for at udvikle de fælles EU-regler i overensstemmelse med de danske værdier og principper for økologi - så forbrugerne trygt kan regne med både EU-logoet og Ø-mærket.