Selvmodsigende politik i NA

Ny Alliance stormer frem i meningsmålingerne, og det er svært at forstå.

For det første vil partiet ændre skattesystemet, så flere vil søge arbejde, og flere vil arbejde mere. Det skal ske ved at lette skatten for de højtlønnede og lade resten af befolkningen betale. Samtidig vil NA gavne miljøet ved at mindske registreringsafgiften og øge afgifterne på benzin og diesel. Det betyder, at det dårligere kan betale sig at arbejde langt fra hjemmet. Det vil mindske udbuddet af arbejdskraft, og det vil gå hårdest ud over de lavtlønnede, som har dårligst råd til befordringsudgiften. Desuden vil NA indføre roadpricing, således at folk, der pendler ind og ud af de store byer, skal betale for at køre i myldretiden. Det betyder, at det bliver dyrere at bo på landet og arbejde i byerne, hvilket yderligere vil sænke udbuddet af arbejdskraft, og det vil især gå ud over de lavtlønnede, der ikke har råd til at flytte til byerne.. Det har NA da også indset, så derfor vil de øge udbuddet af kollektiv trafik. Men de glemmer at fortælle, at det betyder øgede offentlige tilskud og dermed øgede skatter. Samtidig vil det øge rejsetiden markant, så færre får lyst til at arbejde langt fra hjemmet. NA’s politik er altså selvmodsigende. Det gælder også flygtningepolitikken, hvor man ønsker at begrænse indvandringen og øge integrationen, samtidig med at man vil nedlægge asylcentrene, bosætte asylansøgerne i almindelige boliger, og lade dem søge arbejde, medens deres sag behandles. Hvordan pokker tror man, at det vil begrænse tilstrømningen, hvis folk hører, at i Danmark får du arbejde og bolig, medens din sag behandles, og hvor vil man i øvrigt skaffe boligerne fra? Hvilken chance har asylansøgerne for at få arbejde, hvis de ikke gennemgår et integrationsprogram, der gør dem i stand til at tale dansk og begå sig på en dansk arbejdsplads? Hvordan kan man sikre, at flygtningene følger integrationsprogrammet, hvis de ikke bor i et asylcenter, og ikke ved, om de får asyl? Hvorfor give asylansøgere et integrationsprogram, før man ved, om de får afslag? Hvad vil det koste at skaffe boliger til asylansøgerne, og hvordan vil man forsørge dem, der ikke får arbejde? Hvordan skal man få asylansøgerne til at rejse hjem, efter de har fået afslag, hvis man først har givet dem en bolig. Der er jo mange, der ikke rejser, selv om de bor i asylcenter på madpakkeordning, så hvorfor skulle de rejse, hvis de først har fået bolig? Hvordan vil man forsørge dem, der nægter at rejse hjem efter at have fået afslag på asyl. Skal de fortsat have ret til bolig og arbejde? Hvis ikke, hvor skal de så bo, og hvad skal de leve af?