EMNER

Selvransagelse?

Vi har nu igennem flere uger efter Anders B. Breivik's ugerninger i Norge set en grænseløs smædekampagne her i landet, rettet imod alt og alle fra især Dansk Folkeparti, men også videre ud på højrefløjen.

Påstanden er, at denne gruppe er medskyldig i A.B.B.'s handlinger på grund af "tonen" i debatten (…den om indvandring, multikulturalisme, islam, kriminalitet osv.) Det er et ubestrideligt faktum, at Europa gennem de sidste 40 år er blevet indvandret af store mængder mennesker med en, for Europa, fremmedartet kultur og religion. Det er ligeledes ubestrideligt, at uroligheder, optøjer, vold og kriminalitet er kommet stadigt højere op på dagsordenen i den samme periode. Utallige statistikker, analyser og beregninger påviser sammenhæng imellem disse fakta. Ansvaret, for at denne masseindvandring har kunnet finde sted, ligger hos de ledende politikere fra stort set alle andre partier end Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti har vedholdende advaret imod de negative konsekvenser af indvandringen. Anders B. Breivik påpeger igennem sit 1518 siders manifest ledende politikeres beslutninger, som årsag til den ustabile multikulturalisme i Europa og Norden i dag. Han påstår, at multikulturalismen vil føre til vestens undergang, og for Europas og Nordens vedkommende er jeg tilbøjelig til at være enig. Anders Behring Breivik angiver denne udvikling som årsag til sine terror-handlinger. Nu påstås det så, at jeg ved min enighed med A.B.B. herigennem legitimerer hans ugerninger. Nej! Dette er forkert. Jeg vil ikke afvise, at det i A.B.B.'s hoved måske opfattes sådan, og at han gennem den offentlige debat endda har følt opbakning til sine synspunkter. Men aldrig til sine handlinger! Min selvransagelse rækker til, i mit stille sind, en ekstra gang, at overveje påstanden omkring legitimeringen af A.B.B's handlinger. Jeg håber, at de ansvarlige for multikulturalismen da til gengæld vil udøve selvransagelse omkring årsagen til A.B.B.'s handlinger. I modsat fald har 77 nordiske socialdemokrater givet deres liv for intet…