Frederikshavn

Selvrespekt?

LIVVAGT:Hvis min tvungne opgave blev at skulle sætte livet på spil for at redde Bush, Blair eller Fogh, ville min selvrespekt og moral lide et alt for stort nederlag.Ole Jensen Kertemindegade 51, 9900 Frederikshavn ole_b_jensen@mail.tele.dk