Advokatvirksomhed

Selvstændige ville høre om privatøkonomi

HJØRRING:Det gik langt over forventning, da Vendelbohus tirsdag aften lagde lokaler til en temaaften om selvstændige og deres økonomi, juridiske forhold omkring f.eks. ægtefæller, sygedagpenge og mange andre forhold. Arrangørerne var advokatfirmaet Birte Dyrberg, Sparekassen Vendsyssel, Hjørring, BDO ScanRevision, Hjørring, ASE og LandboNords socialkonsulent Susanne Sander. - Der kom 120 mennesker, og det var langt flere, end vi havde regnet med. Faktisk helt overvældende, siger advokat Birte Dyrberg. De fremmødte, som alle var selvstændige erhvervsdrivende eller gift med en sådan, fik gennemgået en lang række emner, som havde direkte forbindelse til deres hverdag - gennem oplæg af Birte Dyrberg, revisor Preben Dunker, Kirsten Balle, ASE og Susanne Sander. Efter oplægsrunden, som tog godt to timer, var der plads til spørgsmål, og her blev det helt klart, hvad der fylder mest i de selvstændiges tanker omkring økonomien. - Mange ville gerne vide, om de hæfter for en ægtefælles gæld i en virksomhed - hvilket man ikke gør. Det var der især mange kvinder, som gerne ville vide noget om. Og så blev der snakket meget om særeje og ægteskabspagter, hvilket man som advokat altid råder folk til, ligesom erhvervsforsikringer og tab af erhvervsevne blev gennemgået, siger Birte Dyrberg. De øvrige topscorere blandt spørgsmålene var mulighederne for skattefri virksomhedsomdannelse - f.eks. fra enmandsdrevet virksomhed til et selskab, efterløn og muligheden for flexjob i egen virksomhed. - Jeg tror, at det kom bag på mange, at man faktisk godt kan have et flexjob i sin egen virksomhed. Men det er sådan, at man kan få en hjælper i op til 20 timer om ugen, hvis man er fysisk handicappet, siger Birte Dyrberg, som sammen med de øvrige arrangører atter går på talerstolen om emnet i Hirtshals torsdag 8. maj, Sindal mandag 12. maj, Vrå tirsdag 13. maj og endelig i Brønderslev torsdag 22. maj.