Selvtægt ingen løsning

Hærværk, chikane, vold og mishandling bliver aldrig en del af nogen løsning. De vil altid være en del af et problem. Nok så megen "retfærdig harme" retfærdiggør ikke det hærværk og den chikane, som anonyme borgere har udsat den mor og stedfar i Mou for, som i sidste uge blev idømt fem måneders fængsel for mishandling af deres 13-årige datter, og som efter dommen har fået tvangsfjernet deres fireårige fælles søn. Danmark er et retssamfund - ikke noget restsamfund - og derfor er det udelukkende retssystemet og domstolene, der dømmer. Hvis de dømmer "forkert", er det op til politikerne at ændre lovene. Alternativet er anarki. Selvfølgelig kan det virke provokerende på mange, at straffen "kun" blev på fem måneder efter en mishandlingssag, der mildt sagt virker både modbydelig og middelalderlig. Men den enkeltes moral og samfundets jura er ikke altid koblet lige tæt sammen, og det er til syvende og sidst bedst for alle parter, at det er kølig jura og ikke hede følelser, der afgør en sag. Hvis der er begået systemfejl eller -svigt i en sag som denne, skal det naturligvis kulegraves, og der skal drages de nødvendige konsekvenser, f.eks. i form af skærpede regler. Men selvtægt bøder hverken på systemfejl eller menneskelige brister, men er i det lange løb med til at underminere retssikkerheden. Mou-sagen er ikke den eneste, men indtil nu blot den seneste, hvor nogle føler sig kaldet til at idømme andre en "tillægsstraf". Selvtægt kan sommetider forklares, men aldrig forsvares - derimod kan det konstateres, at det forekommer i stigende omfang, på et andet plan og med hjælp fra teknologien. Det er så let at sende en sms eller en mail - og det får nogen til at falde for fristelsen, ikke alene skolebørn, der sender hade-sms'er, men også voksne, der ligefrem fyrer slet skjulte trusler af pr. pc eller mobil. Blandt meget andet viser det desværre, at almindelig respekt i stigende grad erstattes af ualmindelig despekt - og dét er heller ikke en del af løsningen.