Lokalpolitik

Selvtilfredshed i byrådet

2004-regnskabet blev set i kommunesammenlægningens lys

HADSUND:Byrådsmedlemmerne i Hadsund Kommune er ganske godt tilfreds med den økonomiske situation i den kommune, der skal indgå i en sammenlægning med de øvrige kommuner omkring Mariager Fjord. Det fremgik af kommentarerne til det regnskab, som borgmester Karl Christensen fremlagde på byrådsmødet i aften og som selv gav karakteren "tilfredsstillende". Han hæftede sig ved at praksis med kvartalsvise rapporter om den økonomiske situation, samt de rationaliseringer, omstruktureringer og effektiviseringer byrådet har foretager på skole- og ældreområdet båret frugt sådan, at der er styr på driftsudgifterne og at kassebeholdningen er styrket, så den ved årets udgang var på 45,3 millioner kroner. - Nu skal vi bevare den styrke, det giver at have lidt på bogen, og som er nødvendig for at kunne fortsætte den udvikling, som vi har sat i gang, sagde Karl Christensen, som dog senere gav udtryk for, at byrådet kunne vælge at bruge af kassen for at finansiere et forventet merforbrug på det sociale område i år. Dét kritiserede Venstres gruppeformand Mogens Jespersen, som håbede, at han havde hørt forkert. Det havde han ikke. - Vi skal vel ikke pålægge vores borgere en større byrde for at kunne aflevere endnu flere penge, sagde Karl Christensen med henvisning til det forestående kommunesammenlægning. Ellers driblede borgmesteren driblede rundt i forbold-termer, hvor af nogle syntes mere forståelige for byrådsmedlemmerne end andre. I hvert fald blev der sendt nogle uforstående blikke ud efter lokalet, efter at han endnu engang havde glædet sig over kassebeholdningen, som han betegnede som kommunens forsvar, og sagt: - Måske er det lidt egoistisk, at jeg som holdleder glæder mig over at være så heldig, at mit hold består af mange angrebsspillere og enkelte forsvarsspillere med afsæt i, at "Det bedste forsvar - er et godt angreb". Til gengæld indeholdt fremlæggelsen tydelige eksempler på, at budgetstyringen har virket efter hensigten. Han fremhævede et driftsoverskud på 3,7 mio. kr., samt at det godt og vel er lykkedes at styre lønudgiften til de 681 helårspersoner, der er ansat i kommunen. Den var budgetteret 216,6 mio. kr. Der blev brugt 216,1 mio. kr. Byrådets anlægsaktiviteter betød dog også, at den kommunale gæld i 2004 blev forøget med 90,8 mio. kr., til gengæld optræder nu kommunens fysiske aktiver i regnskabet. De viser, at kommunens formue er øget fra 82,8 til 220 mio. kr. Mogens Jespersen tilsluttede sig betegnelsen "tilfredsstillende", glædede sig over drifstoverskuddet, kommenterede anlægsbudgettet med, at man er langt fremme med renovering af kommunale bygninger, og sammenfattede: - Vi behøver ikke at være flove over at indgå i et samarbejde med den kommune vi afleverer her. Johannes Sørensen (T) ærgrede sig med henvisning til skatteprocenten over, at sammenlægningen skal ske. - Det betyder helt klart, at vi får en højere skatteprocent her. Vi stod os bedre ved at være alene, sagde han