Selvværd og tryghed er den bedste gave til børn

Børnepasning 28. september 2002 08:00

ARDEN: Selvværd og tryghed. Højere værdimålere for en god barndom findes ikke, sammenfatter de forældre, pædagoger, dagplejere og politikere, som forleden holdt et lukket temamøde på Arden Gl. Kro & Gæstgivergaard. Forfatteren og børnepædagogen Erik Sigsgaards aktuelle påstand om, at børn i realiteten oplever skæld-ud som et næsten lige så stort overgreb som fysisk afstraffelse, havde tydeligvis gjort indtryk på de 65 deltagere - heraf halvdelen nyvalgte forældrerepræsentanter i diverse pasningsordninger for førskolebørn. Det blev i den forbindelse understreget, at skæld-ud ikke er det samme som at sætte grænser for børn. Det er nemlig ok. Hvorimod skæld-ud dybest set er en dårlig måde at kommunikere et budskab til børn på. - Ingen bryder sig jo om at blive skældt ud. Hvorimod det er vigtigt, at voksne i forhold til børn er ærlige, viser nærvær og mentalt er til stede, så børnene tydelig kan aflæse os, når vi taler med dem, uddyber børne- og kulturudvalgsformand Paul Christian Arnbak - en af de syv deltagende politikere. Også 24 ansatte i børnehaver, landsbyordning og dagpleje deltog. Hensigten med temamødet, som kvalitetsinstruktør Peter Porskjær satte i gang med nogle inspirerende betragtninger, er at give de nyvalgte bestyrelser et værktøj at arbejde videre med både i bestyrelserne og i hjemmet. Samtidig har også politikerne fået et materiale til det videre arbejde med at udforme en overordnet børnepolitik for Arden Kommune.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...