Forurening

Seminar om rent drikkevand

AALBORG: Det rene drikkevand er ikke en selvfølge, selv om vi tager det for givet, at vandet fra hanen er rent. Men Aalborg er langt fremme med bæredygtig grundvandsbeskyttelse, og kommunen skal fortælle om sine erfaringer på et seminar i Aalborg med deltagere fra England, Tyskland og Holland fra i dag og de kommende to dage. Europas grundvand er mange steder forurenet med nitrater og pesticider, blandt andet på grund af intensiveret landbrugsdrift nær eller på vandindvindingsområderne. Flere steder i Europa løser man problemet ved at rense det forurenede grundvand, når det er blevet forurenet, umiddelbart før det når ud til forbrugerne, men den løsning tager ikke fat om problemets rod. Aalborg er med i EU-projektet Water4all. Projektet mål er at finde metoder, så grundvandet beskyttes og ikke bliver forurenet. Man bestræber sig altså på at forbygge for derved at undgå en fordyrende og sundhedsmæssigt tvivlsom behandling af vandet ved at skulle tilsætte kemikalier og benytte aktive kulfiltre for at opnå 'rent' drikkevand, inden vandet sendes ud til forbrugerne. Deltagerne har været på gensidige besøg for at se de forskellige vandindvindingsområder og forsøgsprojekter, og Water4all afsluttes til december 2005. De mange erfaringer og undersøgelser fra Water4all projektet samles i en håndbog, som skal distribueres til planlæggere og offentlige instanser i EU. Deltagerne skal på en række udflugter, hvor de både kigger på Aalborg Kommunes projekter og på nogle af de projekter, som er forankret under Nordjyllands Amt. I dag går turen til Lundby Bakker, som måske kan blive et kommende vandindvinding og indsatsområde.