Mors

Seminarer om ¿e-ledelse¿

THY-MORS:Thy Erhvervsråd arrangerer i samarbejde med Morsø Erhvervsråd fem seminarer på Hotel Vildsund Strand i begrebet ¿e-ledelse¿ - første gang torsdag den 31. januar og sidste gang torsdag den 10. april. Erhvervskonsulent Per Kristensen, Thisted, oplyser, at man på første dag af møderækken, der afvikles fra kl. 11 -17, vil introducere begrebet ¿e-ledelse¿ med fokus på, hvordan ændringer i samfundet har medført nye ledelsesformer. Selv små og mellemstore virksomheder oplever, at medarbejderne befinder sig forskellige steder i verden, hvilket nødvendiggør nye måder at kommunikere på. I februar orienteres om e-strategi for virksomheden i den digitale virkelighed med vægt på, hvordan en digital kultur opbygges med respekt for virksomhedens kultur og værdier. I marts er det interne Internet, intranettet, på dagsordenen. Dets anvendelse giver langt større muligheder, end de fleste ledere tror, og man vil se på forslag til strategiske overvejelser og konkrete værktøjer, som kan anvendes med det samme. Det næstsidste seminar stiller skarpt på anvendelsen af elektronisk kommunikation. De sidste fem år er kommunikationsvejene blevet mangedoblet, og det gælder om at vælge det rette medie til det rette budskab. ¿Medarbejderne på nettet¿ er sidste emne, og her vil blive lagt vægt på en ny måde at bruge internettet på. Det er et samarbejdende Internet, som allerede nu ændrer måden for brugen og udnyttelsen. Deltagerne vil blive klædt på til at vurdere virksomheden i sin helhed og til at kunne udvælge, hvilke nye redskaber, der skal bruges tid og resurser på. For at få det fulde udbytte af møderækken er det en fordel at deltage alle dage, men tilmelding til enkeltstående dage er også mulig, siger Per Kristensen, som tilføjer, at deltagelse er gratis i kraft af støtte fra Den Europæiske Socialfond. AS