EMNER

Seminariet har masser af kurser

HJØRRING:Når Hjørring Seminarium i morgen holder åbent hus, så kan man ikke bare høre om mulighederne for at blive pædagog eller folkeskolelærer. Der kan også hentes oplysninger om de mange forskellige typer af efter- og videreuddannelser, som finder sted på seminariet. Skolens blad, Hjørring Seminarieblad, som udgives to-tre gange om året, er netop denne gang et temanummer om efteruddannelse. Her fortælles om forskellige mennesker, som enten har gennemført eller er i gang med en videreuddannelse. Deres historier skulle gerne inspirere flere til at gå i gang. Hjørring Seminarium samarbejder i dag med CVU Nordjylland, så man sammen kan profilere lærer- og pædagoguddannelsen og skabe et sammenhængende tilbud om efter- og videreuddannelse for lærere, pædagoger og andre interesserede grupper. Ét af de mange spændende kurser, som seminariets kursusafdeling udbyder, er en specialpædagogisk efteruddannelse med fokus på neuropædagogik. Der holdes tre kurser i år og næste år. Seminariet har modtaget en kvart million kroner fra Sygekassernes Helsefond til udvikling og formidling af viden om neuropædagogiske behandlingsmetoder i arbejdet med børn med særlige behov. Seminariet har afsat et lignende beløb. For mennesker, som er særligt interesserede i de pædagogiske diplomuddannelser, diplomuddannelsen i ledelse og den særlige voksenundervisningsuddannelse holdes en særlig informationsaften på seminariet torsdag 18. marts. Det åbne hus i morgen finder sted mellem 10 og 14.