EMNER

Send dem hjem

Bendt Bendtsen har besluttet, at tilpasningsvanskelige flygtninge skal straffes økonomisk. Det har fået Tina Bømler (T.B.) til at skrive "På kanten" (22.12.), som handler om, at det ikke er flygtningene, der er tilpasningsvanskelige.

Det er danskerne, der er indelukkede og intolerante, og det har vi været siden 1956, hvor Dansk Flygtningehjælp (DF) blev oprettet. Jeg har aldrig før hørt, at DF var intolerant. Men uanset om flygtningene er tilpasningsvanskelige, eller danskerne er intolerante, er jeg enig med T.B. i, at dansk flygtningepolitik er en fiasko. Vi formår ikke at integrere mennesker fra fremmede kulturer, hvad enten det nu er deres skyld eller vores skyld. Derfor må vi opgive integrationspolitikken og begynde at sende de fremmede hjem. Det kan vi naturligvis ikke gøre, hvis vi ikke samtidig begynder at arbejde aktivt for at vælte de regimer, som skaber flygtningestrømmene. Jeg vil derfor foreslå T.B., at vi sammen retter henvendelse til regeringen om, at Danmark bruger sin plads i FNs sikkerhedsråd til at bekæmpe regimer, der undertrykker deres befolkninger. Lars Nielsen Kastanievej 17, Dronninglund lbhnielsen@stofanet.dk