Lokalpolitik

- Send flere penge

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Vi er hårdt ramt med hensyn til udgifter ved anbringelse af børn og unge, siger Palle Jensen.

Kommunerne vil gerne gøre det rigtige for børn og unge, der mistrives. Men det kræver, at kommunerne også har pengene til det. Det konkluderer Jens Arne Hedegaard (V), formand for børne- og ungdomsudvalget i Brønderslev Kommune. Han mener, at der er mange rigtige ting i gang på netop det område. Men skal kommunerne leve op til de gode intentioner, så har de ikke penge nok. - En forudsætning for, at de nye gode intitiatvier skal lykkes er, at der skabes det rigtige økonomiske fundament for hele anbringelsesområdet – altså sagt meget direkte flere penge til kommunerne, så de kan løse opgaven, forklarer Jens Arne Hedegaard. Han mener, at der er gode ting på vej. Som eksempelvis at spædbørn, der anbringes, også skal sikres en stabil start på tilværelsen. - Det er utroligt vigtigt at sikre en god start på barnets liv – kontinuitet, stabilitet og tryghed, mener Jens Arne Hedegaard. - Det er også vigtigt, at der bliver mulighed for at gøre anbringelser permanete, i de tilfælde hvor barnet har fået stærk tilknytning til plejefamilien. Vi skal tænke på barnets tarv. Når der ikke er udsigt til forbedring i hjemmet, så må det være barnets tarv at blive i pleje, påpeger han. Men altså med den forudsætning, at kommunerne har pengene til at hjælpe børnene. Penge som også skal komme fra staten via bloktilskuddene. Jens Arne Hedegaard peger i øvrigt på, ligesom Hjørring Kommune, at der mangler viden om, hvad der virker. - Vi mangler i høj grad værktøjer, som kan vurdere effekten af vores indsats og foranstaltninger. Om det virker det vi gør. Brønderslev Kommune har under det netop nedlagte Velfærdsministeriet, deltaget i et samarbejde mellem fire kommuner, statsforvaltningen og ministeriet om, hvordan det går efter kommunalreformen. Projektet har blandt andet til formål at afdække hvilke muligheder kommunalbestyrelsen har i forhold til at fastlægge og styre indsatsen blandt andet i forhold til udsatte børn og unge. - I projektet kigger man på, hvad vi kan og skal gøre, hvad der virker, og om der er ting, der kan gøres anderledes, om det kan løses i kommunalt regi og måske enddag gøres billigere. Det er et projekt, der tager udgangspunkt i Sericeloven, forklarer Jens Arne Hedegaard.