EMNER

Send ikke flere breve

Hjælp posten med at spare

For mange år siden, da Postvæsenet var på banen med den sædvanlige portoforhøjelse - begrundet med, hvor arbejdskrævende postbesørgelse er - bragte dagbladet Politikens ”At tænke sig” følgende ”Postvæsenets nye slogan”: ”Send ikke flere breve!” Den sidste megaforhøjelse af taksten for girooverførsel skal formodentlig også opfattes som et forsøg på at få os til at skåne Post Danmark for al den ulejlighed. For vel mindst 20 år siden var girokontoen en selvstændig underafdeling af Postvæsenet, og jeg husker, at hvis man selv havde oprettet en girokonto (gratis) bl.a. : 1. girering kostede 0 (nul!) kr. 2. overførsler ekspederedes fra dag til dag. 3. indestående forrentedes med 4 pct. fra dag til dag. 4. for hver bevægelse fik man tilsendt en meddelelse. 5. jævnligt fik man tilsendt kontoudtog 6. kuverter, porto m.v. var altsammen gratis. Trods al denne velfungerende fuldstændig gratis service gav girokontoen postvæsenet et overskud på 700 millioner på et år! Men Schlüter-regeringen havde som mål at afhænde så mange offentlige virksomheder som muligt til privat initiativ. Derfor skulle disse forsøge at skabe så positive regnskaber som muligt, så - og jeg husker næsten ordret citat - ”så private virksomheder kan se, hvilke offentlige virksomheder, der er mest attraktive at overtage”. Man tror, det er løgn. Forestil jer, at en forretning ville have andre til overtage salget af de varegrupper, der gav størst overskud. Nå, men girokontoen blev så overtaget af en eller anden storbank - i dag åbenbart Danske Bank. Hvad skete lige efter? Bl.a.: 1. man kunne ikke påtage sig at udsende løbende meddelelser 2. hver overførsel kostede et gebyr. 3. hvis en forening ville beholde sin girokonto kostede det et årligt gebyr på 100 til 200 kr. (vores sportsklub opsagde omgående kontoen). Indirekte blev det et krav, at man skulle oprette en konto i banken. Det blev aldrig mere oplyst, hvad foretagendet gav i overskud. Alt i alt: fordyrelse og seviceforringelse over hele linjen. Og det har sådan set været modellen for alle privatiseringer lige siden. Hvem kan nævne en privatisering af et offentlig foretagende, der er blevet billigere og har medført bedre service? Nævn os bare et eksempel! Pudsigt nok vil Post Danmark ikke lade os vide, hvor meget Danske Bank får pr. ekspedition. Men Post Danmarks egen udgift kan kun være minimal, når man tænker på, at en ekspedition højst tager et par minutter, for kun i få tilfælde er der vel tale om, at et postbud som i gamle dage står og udbetaler et beløb til en modtager - næsten alle overførsler sker naturligvis over nettet. Som kuriosum kan nævnes, at jeg for et par år siden overvejede alligevel igen at oprette en girokonto. Jeg ringede til Danske Bank for at bede om en folder el. lign. der beskrev betingelserne for at oprette en girokonto. Ekspedienten anede ikke, hvad jeg mente med, at de skulle have noget, der hed en girokonto, og jeg måtte omstilles til tre medarbejdere, før de fandt en, der vidste noget. Hun - tydeligvis en moden, meget kompetent kvinde - spurgte først, hvilken virksomhed jeg havde. Da jeg svarede, at jeg såmænd bare var en privatmand og tidligere girokontoindehaver, fik jeg at vide, at så kunne jeg skam da ikke få en girokonto! Da jeg indvendte, at jeg ”skam da” havde en bekendt, også kun privatmand, der havde en konto, var svaret, at så måtte vedkommende have haft den altid! Så, kære venner. Hvis der er fordele ved at have en girokonto, må I forstå, at disse fordele ikke er beregnet for almindelige mennesker!