USA

Send pengene straks!

Virksomheder i Frederikshavn får stadig mere fantasifulde fupbreve i en lind strøm på e-mail'en

FREDERIKSHAVN:Det kunne måske være fristende omgående at reagere med et kontonummer og et "overfør penge straks" i de virksomheder, for hvem striben af fupbreve pr. e-mail nu efterhånden også er blevet en hverdagsbegivenhed. Men klogest nok at lade være, hvor betrængt end egen virksomheds-økonomi måtte være. Læserne skal dog ikke spares for underholdningsmomentet i de seneste par eksempler på fantasifulde henvendelser, der er dukket op i store virksomheder i Frederikshavn. Det ene er fra vor ven i Nigeria, der godt nok ikke bærer det hæderskronede navn John Wayne, men det er tæt på. John Way skulle efter eget udsagn være kreditkoordinator i en bank ved navn ECO International Bank i Lagos. Han er faldet over 12,5 millioner gode amerikanske dollars i et hemmeligt depot i banken. Ejeren af pengene, en amerikansk storentreprenør med interesser i Nigeria og ved navn Mr. Bruce C. Warren, var desværre så uheldig at befinde sig i World Trade Center-bygningen i New York 11. september forrige år, og ingen har siden gjort krav på pengene. Tillid og fortrolighed Og så er det, at den gode John Way under anmodning om fuld fortrolighed af hensyn til hans egen sikkerhed og fremtidige velfærd, godt kunne tænke sig lidt assistance med at få de rare penge ført ud af landet, inden andre i banken får øje på dem. Det kan, skriver han, ske ved etablering af et langvarigt fælles forretningsfællesskab baseret på gensidig tillid og forståelse. - At det netop er din virksomhed, jeg henvender mig til, skriver han, skyldes, at jeg har erfaret , at din by er kendt for et blomstrende erhvervsliv og for stor troværdighed i forretningsaftaler. John Way forstiller sig, at han senere selv følger efter og slår sig ned med sin familie under sin nye mentors beskyttelse. Kommissionen for at give et nap med ved pengeoverførslerne kan forhandles, lover han. Hos en anden afsender, Kodjo Emile Boga Doudou fra Elfenbenskysten, er der hele 15 mio. amerikanske dollars i sigte. Manden er, skal man tro ham, det eneste overlevende barn af den afrikanske vestkyststats tidligere indenrigsminister. Hans forældre og søster blev dræbt under den opstand, der tog sin begyndelse i Abidjan 29. september sidste år. Kodjo Doudou var tilfældigvis ikke hjemme den forfærdelige dag, men vendte hjem næste morgen til en massakreret familie og et hus plyndret for værdier. Held i tragedie Men heldigvis var en konvolut med deponerings-dokumenter til en værdi af de 15 mio. stærke blevet overset i faderens soveværelse. Dokumenterne fra en bank i Dakar lød tilfældigvis ikke på faderens, men på Kodjo Doudos navn, og ved slægtninges hjælp er han nu selv nået sikkert til Dakar, hvor han lever i skjul for faderens fjender. Og så er den stakkels mands ærinde sådan set det samme som førnævntes. Pengene skal hjælpes sikkert ud af landet og investeres af lige netop dig og din gode virksomhed. Og endelig under fuld diskretion af hensyn til vor stakkels Kodjo Emiles sikkerhed. Stakkels mennesker ret beset, afsenderne, men IT-teknologien har de lært at håndtere.