Lokalpolitik

Send regions- råd på skrump

Med mellemrum giver folkevalgtes studierejser anledning til kritik og medietummel.

Tonearten er ofte den mistænksomme. Nu skal de ud at slå gækken løs og holde ferie på skatteborgernes bekostning. Studierejser af den karakter er jeg nu aldrig stødt på. Rejserne har altid haft et stramt fagligt program og været tilrettelagt under skyldige økonomiske hensyn på en standard, som ikke ligger over det almindelige niveau for forretningsrejser. Nu rejses der så kritik af en studierejse, som Nordjyllands Region har i støbeskeen, en rejse i foråret til Skotland for det samlede regionsråd med embedsmænd. Endnu har det samlede program og det samlede budget ikke været forelagt regionsrådet til godkendelse, men diskussionen har rejst sig, og fuldt forståeligt. Det er mange penge, det drejer sig om. Samlet overslag peger på 880.000 kr. Kan man forsvare det? Kan man ikke nøjes med at sende en mindre delegation af sted, eller overlade det til embedsmændene at rejse ud i den vide verden og samle viden og oplysninger? Man kan ikke påstå, at jorden går under, hvis de folkevalgte ikke tager på studierejse, men det er galt, hvis de ikke gør det. I forvejen har samfundsudviklingen gjort, at det bliver sværere og sværere for almindelige, fornuftige og veluddannede mennesker at følge med på et tilstrækkeligt oplyst niveau til at kunne træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag. Afstanden mellem fritidspolitikere og fuldtidsembedsmænd bliver større og større, og det er en kendsgerning, som nødvendiggør nye måder at arbejde på. Temadage, seminarer og studierejser er nødvendige, hvis det folkelige, demokratiske led ikke skal hægtes helt af. Men er det da nødvendigt at sende hele regionsrådet af sted? 41 mand! Tja, der er det særlige ved regionsrådene, at der ikke rigtig er andre at sende. Der er ingen stående udvalg, som har beslutningskompetence inden for afgrænsede områder. Det må der ikke være efter loven. Det samlede råd skal beslutte alt! Man kunne selvfølgelig nøjes med at lade forretningsudvalget på 15 personer rejse. Det er alligevel dem, der har fingrene ned i substansen på de ugentlige møder. De resterende 26 regionsrådsmedlemmer er henvist til at øve indflydelse gennem partifæller i Forretningsudvalget. Men vil det virke samlende på det store råd, som i forvejen lider under en tendens til opsplitning i A- og B-hold? Det er ikke studierejser, der er noget galt med, hverken den nu omdiskuterede til Skotland eller andre. Det er regionsrådene! Det er alt for tungt og kostbart med de store råd. Regionerne er kolosser på lerfødder. Ud over sygehusene og den øvrige behandlende del af sundhedsvæsenet har regionerne kun få opgaver at tage sig af. De må heller ikke som kommunerne udskrive skat eller tage nye opgaver op af egen drift. De skal efter loven alene løse de opgaver, de får tildelt af staten og inden for den økonomiske ramme, som de får stillet til rådighed. På den baggrund er den nuværende konstruktion udtryk for et slemt angreb af demokratitis, som regionerne snarest muligt bør sættes i behandling mod. En slank bestyrelse af en størrelse som det nuværende forretningsudvalg vil være rigeligt. En grundig oprydning blandt øvrige opgaver og de resurser, som anvendes, er også tiltrængt. Det er nødvendigt, hvis vi fortsat skal have råd til den nødvendige opkvalificering af både politikere og embedsmænd.