Lokalpolitik

- Send regningen til kommunen

Gjøl-folk kan gå videre med reparation af rørskade, mens politikerne tænker

JAMMERBUGT:Nu kan byggeudvalget i Gjøl Gymnastik og Boldklub omsider få repareret den rørskade, der er dukket op i de gamle omklædnings- og baderum under renoveringsarbejdet i Gjøl Hallen. I hvert fald lød rådet fra borgmester Mogens Gade (V) til Gjøl-folkene ved slutningen af kommunalbestyrelsesmødet, at de aktive godt kunne tage hjem og sætte reparationen i gang. - Send bare fakturaen til Jammerbugt Kommune, lød det fra Mogens Gade. Inden da var gået en længere debat, som mundede ud i, at der nu skal laves et klart, fælles administrationsgrundlag for hallernes økonomi. Det skal præcist beskrive, hvilke udgifter, bestyrelserne selv skal afholde inden for de kommunale tilskuds rammer, og hvilke der er ekstraordinære udgifter, som kommunen kan forventes at betale. Dermed frafaldt økonomiudvalget sin indstilling om at klubben selv skal betale udgiften på op mod 70.000 kr. ud af det kommunale tilskud på 500.000 kr.. Børne- og kulturudvalget havde ellers indstillet, at man skulle give klubben en ekstrabevilling, men den var økonomiudvalget altså ikke til sinds at følge i første omgang. - Men den beslutning har jeg det lidt dårligt med efter at have spurgt ind til situationen ved Forskringsoplysningen, forklarede Per Halsboe-Larsen (S). - Idrætsforeningen kunne umuligt have forsikret sig ud af problemet, for det er kun ejeren af bygningen, altså kommunen, der kan tegne en rørskadeforsikring og få udbetalt pengene, forklarede han. Der var derfor enighed om, at det er en god ide at klappe hesten og få lavet et sæt klare spilleregler for fordelingen af udgifterne ved driften af de kommunale haller. Men så længe skal GBB altså ikke vente på at gå i gang med reparationen, var den besked, foreningen fik med sig hjem.