Sendebud for borgmester

Nu er det sådan, at jeg er lidt ansvarlig for, at Morten Marinus er blevet politiker.

Men havde jeg vidst, at han ville blive Fremskridtsmand og i dag DF'er, ville jeg måske ikke have sagt ja til at indgå i et valgforbund med ham bestående af Det Radikale Venstre og Morten Marinus, som var den eneste på listen. Men da Flemming Jansen (V), senere borgmester i Pandrup Kommune, på valgaftenen nok vidste, at DRV på kulturområdet var ham venlig stemt, blev han sammen med en bisidder, samt Morten Marinus, inviteret på Stadionvej 18 i Kaas til DRV. Og resultatet blev, at vi fik en rigtig god borgmester i 2 perioder. Jeg er nu ikke imponeret af, at borgmester Mogens Gade (V) ikke havde mod til selv og svare på min taknemlighed af, at vi tidligere har haft folkevalgte med format og visioner på planlægningsområdet. Hvor især Jetsmark Sogn med Pandrup, Kaas og Moseby er unikt. Borgmesteren er ellers alle vegne og kommer til hvad som helst, men han er måske ikke så glad ved det skrevne ord, når han har sendt stedfortræderen Morten Marinus (O). Med en Jetsmark Centralskole, et uddannelsesområde og ikke mindst et unikt idrætsområde med Jetsmarkhallen, vil et unikt område blive ødelagt, hvis de nu i stedet vil lave en "Marsterplan" for HVER af de fire hovedbyer, frem for at fastholde et uddannelsesområde mellem Jetsmarkhallen og Jetsmark Centralskole, som har alle kvaliteterne. Her kunne også være en Teknisk Skole, eftersom vi gerne skulle udvide uddannelse af de unge, så de er klar når beskæftigelsen igen er i fuld gang. Men problemet er bl.a., at Jetsmark Sogn ikke ligefrem har ildsjæle i byrådet, bortset fra Jens Golding (S) udvalgsformand, der i de her dage søger for, at vejene de er ryddet, helt ud til sommerhusene i Rødhus. Når jeg bringer en overbygningsskole på bane, er det netop fordi, at vi har Jetsmarkhallerne og der er vel ikke for mange penge i Jammerbugt Kommunes kasse, så hvorfor ikke benytte os af deres faciliteter og så i stedet bevare de små skoler. Men var det ikke også den konservative Søren Brink (K), som var i valgforbund med Kristendemokraternes formand, bosiddende i Ingstrup, som det konservative byrådsmedlem mærkeligt nok mente, at Ingstrup Skole skulle bevares, medens V. Hjermitslev og Moseby Skoler skulle lukkes. Det kan godt være lidt tankevækkende eller var det en aftale. ? Hvis det er rigtigt, at det er en samlet og enig kommunalbestyrelse der går ind for en "Masterplan" for hver af de fire hovedbyer, så må vi jo håbe, at de får ansat nogle byplanlæggere, der måske har så meget format, at de kan overbevise et flertal om, at de fire hovedbyer er forskellige og derfor skal planlægningen også tage hensyn til, at det der er unikt, ikke skal ødelægges. Sidst men ikke mindst, er Morten Marinus (O) vældig optaget af, at der skal placeres et lægehus ved Jetsmarkhallen og der spørger jeg bare. "Hvor skulle det ellers være", med alt den sundhed og kultur der er i det område, så hvorfor skulle man så ødelægge det ved og flytte overbygningen til Pandrup.