Lokalpolitik

Senderne er opsat lovligt

BRØNDERSLEV:- Det kan kun glæde forsyningsudvalget, at familien Johannesen i sit indlæg i NORDJYSKE Stiftstidende 7. august erkender, at mobilsenderne er opsat i henhold til gældende lov. Det siger formand for forsyningsudvalget, Ole Lysgaard Jensen. - Derfor besluttede vi i forsyningsudvalget på mødet 4. august at indstille til byrådet, at de blev siddende - Vi har ingen mulighed for på lovlig vis at bruge varmeforbrugernes penge til at få senderne flyttet. - Jeg er som udvalgsformand forpligtiget til at sikre, at udvalget ikke bruger penge uden ret og lovhjemmel, og dermed risikere at udvalgsmedlemmerne kan drages til ansvar og gøres økonomisk ansvarlig. Det redegjorde jeg også for over for de 22 beboere, som deltog i det offentlige møde 20. april på idrætshøjskolen. - Det er også forsyningsudvalget, der har indstillet til byrådet, at der foretages konkrete målinger i området, og ikke økonomiudvalget, som det fejlagtigt fremgik af lørdagsavisen. - Omkring familien Johannsen kan jeg oplyse, at vi har tænkt os godt om i forsyningsudvalget, og vi vil da også gøre det i fremtiden, påpeger Ole Lysgaard Jensen. - Det kan undre meget, at Mette Sørensen ikke mener, at sådanne målinger kan bruges til noget med den begrundelse, at de uden tvivl vil vise, at strålingen i området ligger under de tilladte grænseværdier - Det bringer vi folkevalgte i en meget vanskelig situation, da det så alene er en følelsessag og ikke en sag om fakta. - Nu er det op til byrådet om mobilsenderne skal flyttes. Hvis det besluttes, er det skatteborgerne, der må betale. - Hvis ikke der er tilgået beboerne den redegørelse om det videre forløb, som blev lovet på mødet 20. april, er det meget beklageligt, siger Ole Lysgaard Jensen. Det er ukendt for udvalget, og vil blive taget op på næste udvalgsmøde.