Litteratur

Sendrægtig, men forankret

Forfatteren, D.Phil. fra Oxford, England, kalder sin bog "Fortællinger". Den er dog en fremragende sammenhængende historie.

Forfatteren, D.Phil. fra Oxford, England, kalder sin bog "Fortællinger". Den er dog en fremragende sammenhængende historie.

BØGER Brian Patrick McGuire: " Da himmelen kom nærmere " # # # # ¤ ¤ Harald Blåtand gjorde danerne kristne. Sådan. Det kan vi selv læse på den store Jellingsten. Færdigt arbejde. Det er dog også børnelærdom, at omvendelsen ikke skete over night. Processen blev indledt i 826, da Harald Klak netværkede med den tyske kejser. For at komme med i inderkredsen var det en betydelig fordel at dele guddom. Og værre kunne den vel heller ikke være, kristendommen. Men foreløbig var kun kongen og hans frue indrulleret. Befolkningen haltede langt bagefter. Professor Brian Patrick McGuire fortæller i sin nye bog hvor langt bagefter. Op mod 600 år, mener han, omend Danmark dog i 1200-tallet kan siges at være nogenlunde kristnet. Denne sendrægtighed betød til gengæld ifølge forfatteren, at troen fik en fastere forankring i befolkningen. En anden væsentlig pointe i bogen er, at præster før reformationen prædikede på dansk. McGuire er ikke den første med den viden. Allerede i 1930erne skrev Hal Koch herom, og det blev gentaget sidst i 1960erne af historikeren Anne Riising, men forestillingen om katolske præster og deres latin er tilsyneladende vedholdende. Nu må den være aflivet. Forfatteren har dyrket dette stof i mange, mange år, og han formår at samle de mange tråde i et velfortalt mønster i en i øvrigt smukt layoutet bog. Per Pilekjær kultur@nordjyske.dk Brian Patrick McGuire: "Da himmelen kom nærmere. Fortællinger om Danmarks kristning 700 - 1300 " 264 s., ill., 279 kr. Forlaget Alfa