Senior Erhverv Thy Mors tæt på afslutning

Ekstraordinær generalforsamling afgør foreningens fremtid

Alle tegn i sol og måne tyder på, at Senior Erhverv Thy Mors er ved at nå det punkt, hvor sidste mand lukker og slukker. Bestyrelsen havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling onsdag 28. september med eneste punkt på dagsordenen: Skal Senior Erhverv Thy Mors fortsat bestå, eller skal foreningen nedlægges? Formanden Alice Thingstrup, Tødsø på Mors, fortæller, at der til den ekstraordinære generalforsamling i foreningens lokaler Kirkestræde i Thisted mødte 14 medlemmer, hvoraf de seks var stemmeberettigede. - Blandt de seks stemmeberettigede stemte fem for en nedlæggelse og én for, at foreningen skulle fortsætte, fortæller hun. Senior Erhverv Thy Mors har dog endnu ikke fået det endelige dødsstød. Hun fortæller, at der i følge vedtægterne skal indkaldes til nok en generalforsamling. Alice Thingstrup noterer sig, at vedtægterne siger, at to tredjedele af de fremmødte skal være a-medlemmer, og det var ikke tilfældet. - Derfor bliver der afviklet en ekstraordinær generalforsamling tirsdag 25. oktober, siger hun. Skulle den ekstraordinære stemme for en fortsættelse medfører det, at der samme aften skal vælges en ny bestyrelse. Er der flertal for en nedlæggelse bliver afgørelsen fra 28. september effektueret, og Senior Erhverv Thy Mors ophører med at eksistere.