Motionsidræt

Senior Idræt Skagen stiftet

Nye tilbud i Skagen.

Over 60 personer mødte op i Skagen Kultur- og Fritidscenter, da der i mandags blev holdt stiftende generalforsamling for en ny lokal senioridrætsforening, der blev døbt Senior Idræt Skagen (SIS). - Det var et meget flot fremmøde, og det lykkedes også at få valgt en bestyrelse, dog sådan at vi venter på besked om en af pladserne i bestyrelsen, som gerne skal besættes med en repræsentant fra Aalbæk, fortæller den nye forenings første formand, Karen Olesen. Finn Lund blev valgt som kasserer, og de øvrige to bestyrelsesmedlemmer er Erik Olsen og Inge Højmark. - Samtidig kan vi også glæde os over, at vi har fået brev fra Frederikshavn Kommune med besked om, at kommunen vil kompensere for det beløb, som vi mangler for at kunne fortsætte i 2009 med de hidtidige aktiviteter. Det betyder, at der også i 2009 vil være idræt om onsdagen, og der vil også fortsat være svømning tre gange om ugen, nærmere bestemt mandag, tirsdag og onsdag, fortæller Karen Olesen. Dannelsen af en forening blev aktuelt, fordi nye regler med hensyn til at få tilskud trådte i kraft i forbindelse med årsskiftet, men med stiftelsen af en ny forening med dertil hørende vedtægter skulle den side af sagen nu være på plads. Et stort antal seniorer er gennem mange år trofast mødt op til idræt og svømning og har på denne måde sørget for at holde kroppen i gang, og det kan de altså også fortsætte med i den nystiftede forening, Senior Idræt Skagen (SIS).