Ældreforhold

Seniorboliger opgives i denne omgang SKRINLAGT: Skuffende lille interesse for pionerprojekt i Kollerup Klit

KOLLERUP KLIT: En skuffende lille interesse for et ellers spændende projekt er nu årsag til, at ideen om 40 seniorboliger i Kollerup Klit lægges i skuffen. Det oplyser Stig Holmboe fra firmaet Kay Wilhelmsen, København, som i et års tid har annonceret efter købere til projektets boliger, først som andelsboliger, siden som ejerboliger. - Det har ikke rigtigt virket noget af det, og det undrer os egentlig en del, siger Stig Holmboe. - Vi synes selv, det er et fremsynet og godt projekt, med gode huse og i et attraktivt område. Men vi må erkende, at det positive billede vi havde på baggrund af forundersøgelserne, ikke har holdt stik, og det tager vi nu konsekvensen af. Stig Holmboe oplyser, at firmaet nu er i gang med at undersøge, om naturgrunden nord for Kollerup kan udstykkes til almindelige ejerboliger. - Vi ved,det er uden for lokalplanens rammer, så der skal sikkert en helt ny lokalplan til, erkender han. - Jeg vil ikke sige, vi helt har opgivet ideen om seniorboliger, men de er i hvert fald skrinlagt for en tid. Lokalplanen for seniorboligerne i Kollerup Klit blev i sin tid til under store vanskeligheder, fordi området er åbent land, og helårsbeboelse strider mod bestemmelserne i amtets regionplan. Kun fordi der var tale om et forsøgsprojekt for såkaldte ungseniorer, dispenserede amtet fra reglerne og vedtog et regionplantillæg, der gjorde byggeriet muligt. Oprindeligt var grunden udlagt til brug for et feriecenter med 25 campinghytter og en centerbygning, efter at de tidligere bygninger på området nedbrændte i begyndelsen af 1990'erne.