Seniorer må ikke fradrage fagligt kontingent

En dom fra Østre Landsret fastslår, at seniorer ikke kan trække deres faglige kontingent fra i skat

Er du medlem af en fagforening, men ikke længere aktiv på arbejdsmarkedet, så kan du ikke trække din faglige kontingent fra på selvangivelsen. Det fastslår en dom fra Østre Landsret i en sag anlagt af Finansforbundet. Finansforbundet havde anlagt sagen mod skattevæsenet på vegne af sine omkring 5500 seniormedlemmer i et forsøg på at sikre forbundets seniormedlemmer samme mulighed som deres erhvervsaktive kolleger for at trække fagforeningskontingent fra. Det afviste Østre Landsret. Blandt andet med henvisning til at Finansforbundet ikke repræsenterer gruppens økonomiske interesser og at seniorer ikke er repræsenteret i forbundets styrende organer og ikke har stemmeret. - Vi mener, det er urimelig og uretfærdig forskelsbehandling i forhold til for eksempel tjenestemandsansatte, der godt kan trække deres faglige kontingent fra, efter at de er gået på pension. Men dommen er så klar, at vi har vurderet, at chancen for at ændre den er meget lille og at det derfor ikke vil være ressourcemæssigt fornuftigt at anke den, siger næstformand i Finansforbundet, Michael Budolfsen.