Seniorer vil blive - men kun i et godt arbejdsmiljø

KØBENHAVN:Seniorer vil have nedsat tid, mere fleksibilitet, færre fysiske belastninger og være fri for konflikter på arbejdet. Det er i grove træk opskriften, hvis virksomhederne vil holde på seniorerne i fremtiden, når arbejdsstyrken skrumper. Det viser en rapport, som Arbejdsmiljøinstituttet har lavet på baggrund af eksisterende undersøgelser i ind- og udland om hvad seniorerne lægger vægt på for at blive på arbejdsmarkedet. Hvis seniorerne skal droppe efterlønnen og tage et par år mere i jobbet, kræver det mulighed for nedsat tid. Det gælder både for seniorer med et godt helbred og en god uddannelse, og for seniorer med knap så godt et helbred. Seniorer uanset alder, køn og socialgruppe er også tilbøjelig til at droppe jobbet, hvis der er konflikter i arbejdet, og der samtidig ikke er mulighed for udvikling. Fysiske belastninger spiller også en væsentlig rolle for, om seniorerne foretrækker efterløn fremfor job. - De ergonomiske forhold betyder noget for både akademikere og for ufaglærte. Fysiske belastninger spiller en rolle uanset uddannelse og socialklasse, hedder det i rapporten. Samtidig vil de ældre medarbejdere ikke diskrimineres. Fordomme om ældres vilje og evner til at arbejde leder til aldersdiskrimination, og det er en vigtig årsag til, at raske seniorer vælger at trække sig tidligt tilbage til pensionsalderens frie og ubekymrede liv. - Aldersdiskrimination handler om ubegrundede forestillinger på arbejdspladsen om, at seniorerne ikke kan eller vil lære noget nyt, at de er mindre produktive og mindre fleksible end yngre. det udmønter sig i, at seniorer i mindre grad tilbydes videreuddannelse og deltagelse i projekter, samt at de i mindre grad forfremmes, lyder det i rapporten. Arbejdsmiljøinstituttet konkluderer, at ved en indsats på arbejdspladsen kan medarbejdere oppe i årene bevare både lysten og helbredet til at klare et par ekstra år på jobbet. Rapporten er bestilt af Beskæftigelsesministeriet. På visse punkter underbygger den en rapport fra Ældre Sagen, der for nylig viste, at fleksibilitet i arbejdet, nedsat tid og lidt mere ferie vil få mange seniorer til at blive et par ekstra år i job. I sit velfærdsudspil vil regeringen udskyde efterlønsalderen fra 60 til 63 år, og folkepensionen fra 65 til 67 år./ritzau/