Skovsgård

Seniorklub beklager at lokaletilskud er fjernet

Knud Møl­ler Mad­sen hå­ber, at lo­ka­le­til­skud­det til se­nior­klub­bens med­lem­mer vil bli­ve gen­ind­ført.

Knud Møl­ler Mad­sen hå­ber, at lo­ka­le­til­skud­det til se­nior­klub­bens med­lem­mer vil bli­ve gen­ind­ført.

SKOVSGÅRD:Skovsgård Seniorklub begynder sæsonen mandag 10. september i Skovsgårdhallen med en række aktiviteter hver mandag, fortæller Knud Møller Madsen. - Vi varmer op med gymnastik og folkedans, og derefter er der lejlighed til at spille indendørs curling og petanque, hvorefter der drikkes kaffe og er mulighed for at spille kort, billard og bob. Ind imellem kommer der også foredragsholdere og underholder deltagerne. - Vi er meget kede af, at Jammerbugt Kommune har besluttet, at der ikke gives lokaletilskud til medlemmer over 25 år, og da seniorklubbens medlemmer alle er ældre, får vi ingen tilskud til leje af hallen til vore aktiviteter, siger Knud Møller Madsen. Vi håber, det bliver ændret snarest, så vore 60 medlemmer fortsat kan blive aktiveret i et sundt ældreliv ude i landsbyområderne, og at landdistriktspolitikken dermed kan komme til at virke efter hensigten. Vi bestyrelsesmedlemmer og ledere prøver frivilligt og ulønnet at holde gang i klubben, så længe vi kan, men det bliver svært uden tilskud til leje af lokaler, pointerer Knud Møller Madsen. Seniorklubben har lige sluttet sommerens stavgang hver onsdag aften. - Vi har været ca. 20, som har gået ca. tre km i naturskønne områder, siger Knud Møller Madsen, der håber, at rigtig mange møder op i hallen på mandag, også gerne nye medlemmer.